Temamøde om de danske råstoffer

Begivenhedsoplysninger

Indlæser kort...

Hvordan planlægges så indvinding af de danske mineralske råstoffer sker på mest bæredygtig vis og hvilke nye tiltag sker for at sikre den bedste udnyttelse af ressourcerne? Findes der nye danske råstoffer? Kom og hør fem spændende oplæg om danske råstoffer på DGF’s råstoftemamøde, torsdag d. 17/11- 2016, kl. 13.00-16.30, GEUS Øster Voldgade 10, 1350 Kbh. K (indgang N)

Tilmelding senest d.15. november til Seniorrådgiver, Jørgen Leth, GEUS, e-mail: jol [at] geus [dot] dk og via formular nedenfor.

 

raastoffer

Program:

1. del: om bæredygtighed i den danske råstofplanlægning og – forvaltning (på land)

13.00 -13.10 Velkomst

13.10 -13.30 Gerald Hyde (Region Hovedstaden) og Camilla Sulsbrück (Niras):
Beskrivelse af hvordan regionen søger at administrere i forhold til planens intentioner, anvisninger og bestemmelse om bæredygtighed med afsæt i planlægningen fra 2012 og frem til i dag. Der rundes af med en kortfattet ”hvad har vi lært siden RP2012” og hvordan planlægningen bør/kan justeres for at opnå de ønskede mål.

Se præsentation her (5,85 Mb)

13.30 -13.50 Kent Thornberg (Nymølle Stenindustrier):
Showstoppere. Hvilke forhold kan indvirke på om en råstofforekomst udnyttes optimalt efter en indvindingstilladelse er meddelt? Hvordan harmonerer det med bæredygtighedsprincippet i råstofplanlægningen og –forvaltningen?

Se præsentation her (3,31 Mb)

13.50 -14.10 Kaffe og kage

2. del: om nye råstoffer og bærdygtighed med en ny vinkel

14.10 -14.30 Christian Knudsen (GEUS):
Efterforskning af tungmineraler i Danmark – en tilbagevendende begivenhed. Det første heat i kapløbet om at finde titanium- og zirkonium-holdige tungmineraler i Danmark blev taget i 1950’ern og 60’erne. Siden har der været tre større kampagner i 80’erne, 0’erne og i 2015. Fokusområderne har været forskellige begyndende i de aktive strande, siden i Kvartære hævede strandvolde og senest i Miocæne kystaflejringer.

Se præsentation her (49,50 Mb)

14.30 -14.50 Per Kalvig (MiMa, GEUS):
Fra skrald til ressource. Eksempel fra København. Om GEUS samarbejde med Amager Ressourcecenter (ARC).

Se præsentation her (3,39 Mb)

14.50 -16.10 Karen Hanghøj (EIT RawMaterials):
Cirkulær økonomi fra et råstofsynspunkt og hvad der sker internationalt og især på europæisk niveau.

Se præsentation her (6,26 Mb)

16.10 -16.30 Diskussion, spørgsmål, bemærkninger

16.30 Tak for i dag

Tilmelding:


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev