Seminar: Målrettet regulering af kvælstofanvendelse – faglige udfordringer

Begivenhedsoplysninger

  • Arrangør: TReNDS
  • tirsdag | 28. februar 2017
  • Hele dagen
  • Århus
  • kr. 0,00
  • Tilmelding
Indlæser kort...

Målrettet regulering af kvælstofanvendelse – faglige udfordringer

Seminar organiseret af Innovationsfondsprojektet TReNDS – Transport and Reduction of Nitrate in Danish Landscapes at various Scales 

Ved at målrette indsatsen overfor kvælstofanvendelse til områder, hvor der sker det største kvælstoftab til det omgivende miljø, vil der kunne opnås en miljø-­‐ og samfundsmæssig gevinst. Størst gevinst opnås, hvis vi kan målrette indsatsen på lille skala. Dette kræver dog detaljeret kendskab til variationen i den naturlige nitratomsætning på lille skala, hvilket ikke eksisterer i tilstrækkelig grad på grund af videnshuller, specielt med hensyn til betydningen af markdræn og lavbundsarealer, samt undergrundens geokemiske forhold.

I TReNDS-­‐projektet udvikler og afprøver vi derfor nye metoder og redskaber samt udfører detaljerede feltstudier med det formål, at opnå en bedre forståelse af de lokale processer, deres sammenspil og hvordan denne viden kan anvendes på en større skala. Endvidere undersøger vi, hvordan lokale data og
viden kan inddrages i forvaltningen. På seminaret introduceres TReNDS-­‐projektet samt de metoder der udvikles og foreløbige resultater.

Foreløbigt program:
9:15 – 9:45 Ankomst og kaffe
9:45 ­‐ 10:00 Velkomst -­‐ Anker Lajer Højberg, GEUS
10:00 – 10:15 Kortlægning af drænede områder -­‐ Bo Vangsø Iversen, AAU
10:15 – 10:30 Anvendelse af GPR til kortlægning af dræn -­‐ Jørgen Ringgaard, Rambøll
10:30 – 10:45 Incorporating drains in an integrated surface and subsurface hydrologic model -­‐ Rene Therrien, LU (på engelsk)
10:45 – 11:05 Pause
11:05 -­ 11:25 Transport og omsætning af nitrat i vandløbsnære lavbundsområder -­‐ Charlotte Kjærgaard, AAU
11:25 -­ 11:55 Feltaktiviteter, resultater og analyser fra Fensholt -­‐ Christian Prinds og Rasmus Jes Petersen, AAU
11:55 ‐ 12:15 Feltaktiviteter, resultater og analyser fra Holtum -­‐ Mads Steiness, KU
12:15 ­‐ 12:30 Spørgsmål og diskussion
12:30 ‐ 13:20 Frokost
13:20 – 13:35 Omsætning af nitrat i undergrunden – Anne Lausten Hansen, GEUS
13:35 ­‐ 13:50 Udvikling af sonde til måling af redoxforhold i undergrunden -­‐ Ivan Y. Vela, Ejlskov A/S
13:50 ­‐ 14:10 Data, systemforståelse og integreret modellering: Eksempel fra opland til øvre del af
Skjern Å ­‐ Peter K. Engesgaard, KU
14:10 ­‐ 14:20 Spørgsmål og diskussion
14:20 ­‐ 14:40 Pause
14:40 ‐ 15:00 Involverende vandforvaltning – internationalt og nationalt perspektiv -­‐ Flemming Gertz, SEGES
15:00 ­‐ 15:20 Eksempler på målretning af indsatser til reduktion af kvælstofudledning i Danmark -­ Peter Kaarup, MST
15:20 ­‐ 15:40 Spørgsmål og diskussion
15:40 ­‐ 16:00 Opsummering og perspektiver -­‐ Anker Lajer Højberg, GEUS

Sted: Aarhus Universitet, Høegh-­‐Guldbergs Gade 2, 8000 C. Bygn. 1671, Aud. 137
Tid: Tirsdag d. 28. februar 2017, kl. 9:30 – 16:00
Tilmelding: Via www.trends.nitrat.dk
Praktisk info: Anne Lausten Hansen, alha [at] geus [dot] dk

Tilmelding:


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev