DGFs generalforsamling og årsmøde (udskudt til senere)

Begivenhedsoplysninger

Indlæser kort...

Det er med beklagelse at jeg må meddele at årsmødet og general forsamlingen i Dansk Geologisk Forening bliver udskudt. Udskydelse sker fordi flere foredragsholdere er blevet ramt af firma- og landerestriktioner i forbindelse med COVID19 udbruddet.

Bestyrelsen arbejder på at gennemføre generalforsamling, årsmødet med foredrag og middag på et senere tidspunkt i 2020.

Mvh
Joakim Korshøj
Formand, Dansk Geologisk Forening

 


Årsmøde 2020 i Dansk Geologisk forening

Tema: Geologi i den grønne omstilling. (Billetter kan nu købes på Billetto)

 

Der vil blive arrangeret buskørsel fra Århus til København i forbindelse med Årsmødet.

Program:

12:00-13:00 Generalforsamling se dagsorden sidst i nyhedsmail.

13:00-13:15 Pause

13:15-14:00 Niels Peter Christensen Professor Emeritus, CCS Consult: CO2 fangst og geologisk lagring – hvordan kan CCS bidrage til den grønne omstilling

14:00-14:15 Pause

14:15-15:00 Jesper Sand Damtoft, Direktør, Cementir Holding: Fremtidens cement baseret på naturlige råmaterialer.

15:00-15:30 Kaffepause

15:30-16:15 Gabrielle Stockmann, Institute of Earth Sciences, University of Iceland: The CarbFix project and CO2 mineral sequestration in Iceland’

16:15-16:30 Pause

16:30-17:15 Foredrag 4 (TBA)

17:15-18:00 Øl og snack

18:00-24:00 Middag og overrækkelse af geologipris

 

DGF Generalforsamling

Dagsorden

1)             Valg af dirigent og referent.

2)             Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3)             Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019

4)             Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag 2020

5)             Fastsættelse af kontingent. Skal vi sætte kontingentet op?

6)              Behandling af indkomne forslag.

7)              Valg af formand. Jakob Walløe Hansen (Geopark Odsherred) opstiller

8)              Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

9)              Valg af revisor og revisorsuppleant.

10)             Eventuelt.

Billetter købes på Billetto.

 

Årsmødet er sponsoreret af:

Tilmelding:


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev