Nordisk Geologisk Vintermøde

Nordisk Geologisk Vintermøde afholdes hvert andet år

Næste møde er 10-12 januar 2018 i Lyngby, Danmark (DTU).

Tilskud til DGF’s studentermedlemmer

Overskuddet fra Nordisk Geologisk Vintermøde, 1998 i Århusstammer fra bevillinger givet af nordiske universiteter, geologiske undersøgelser, firmaer m.fl. med henblik på at bidrage til det afholdte vintermøde, og pengene skal derfor anvendes i den “ånd”, hvori de er bevilget.
Overskuddet skal  bruges til at finansiere danske specialestuderendes deltagelse i kommende vintermøder(så længe midler haves). Personer som deltager i vintermøder på Dansk Geologisk Forenings vegne kan i særlige tilfælde komme i betragtning. Midlerne administreres af Dansk Geologisk Forening hvortil ansøgningen indsendes.

Retningslinier for anvendelse af overskuddet:
1) Der gives tilskud til danske specialestuderendes deltagelse i Nordisk Geologisk Vintermøder under forudsætning af, at ansøgeren skal holde foredrag eller præsentere poster. Abstract skal indsendes sammen med ansøgningen som også skal indeholde oplysninger om ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, ansøgt beløbsamt budget for rejsen.
2) Der gives principielt kun tilskud til én forfatter i forbindelse med et foredrag eller en poster.
3) Som kvittering for bevillingen skal der indsendes en kort rapport (max. en halv A-4 side) til Dansk Geologisk Forening umiddelbart efter hjemkomsten fra mødet.

Ansøgningen sendes til DGF’s sekretariat


Tidligere møder:

13-15 januar 2016 i Helsinki, Finland (Helsinki Universitet)

8.-10 januar 2014 i Lund, Sverige (Lund Universitet).

9.-12 januar 2012 i Reykjavik, Island

2010, 11.-13. januar, Oslo, Norge
2008, 7.-10. januar, Ålborg Universitet, Danmark
2006, 9.12. januar, Oulu, Finland
2004, 6.-9. januar, Uppsala, Sverige
2002, 6.-9. januar, Reykjavik, Island
2000, 6.-9. januar, Trondheim, Norge
1998, 13.-16. januar, Århus Universitet, Danmark


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev