Foredrag: Grønlands grundfjeld


Warning: get_headers() [function.get-headers]: Unable to find the wrapper "hhtp" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /var/www/2dgf.dk/public_html/wp-content/themes/html5blank-stable/functions.php on line 868

Warning: get_headers() [function.get-headers]: This function may only be used against URLs in /var/www/2dgf.dk/public_html/wp-content/themes/html5blank-stable/functions.php on line 868

Warning: array_change_key_case() expects parameter 1 to be array, boolean given in /var/www/2dgf.dk/public_html/wp-content/themes/html5blank-stable/functions.php on line 868

Warning: Division by zero in /var/www/2dgf.dk/public_html/wp-content/themes/html5blank-stable/functions.php on line 838

DGF i Århus indbyder til møde med to aktuelle foredrag om Grønlands grundfjeld

Onsdag d. 25. september kl. 16.15. Institut for GeoScience, Høegh-Guldbergs Gade 2.

Kl. 16.15: Jagten på storskala-guldprojekter i Sydgrønland Direktør, geolog Ole Christiansen, NunaMinerals A/S

NunaMinerals A/S er Grønlands førende guldefterforsker. Selskabets seneste fund relaterer sig til Vagar guld projektet i Syd-grønland. Vagar licensen er beliggende indenfor den såkaldte Nanortalik guldprovins, som regnes for at være meget prospektivt for Intrusions Relaterede Guld Systemer (IRGS). Sediment indsamling indenfor Vagar licensen viser flere, store og markante guldanomalier. Lokaliteten Amphibolite Ridge tegner et guldanomalt områder på 2 x 3 km og indeholder nogle af Grønlands største guldanomalier. De største koncentrationer findes i kvartsgange, der indeholder op til 2533g/t guld. Der er til dato kun gennemført rekognoscerende boringer på i alt 1916 meter fordelt på 8 huller indenfor et lille hjørne af anomalien. Hul nr. 2 gennemskærer 79 meter med indhold af 0,96 g/t guld (inklusive 23,3 meter med indhold af 2,47 g/t guld), hvilket for første gang viser, at guldmineraliseringen har en rumlig udbredelse i granitiske bjergarter og ikke blot findes i tynde kvartsgange. Lithogeokemiske analyser viser at guldmineraliseringen sidder i en granodiorit og følges af en silificering og en svag sulfidisering. Kanalprøver igennem granodioriter giver op til 1 meter med indhold af 25,6 g/t guld. Synligt guld er observeret i borekerne, kanalprøver og i andre overfladeprøver.

Kl. 17.00 Maniitsoq-kraterstrukturen i Vestgrønland Seniorforsker Adam A. Garde, GEUS

Alle solsystemets faste himmellegemer blev dannet ved sammenklumpning og kollisioner. Utallige meteoritnedslag må også have formet Jordens tidlige udvikling, men næsten alle kraterne er siden forsvundet. Opdagelsen af den dybt nederoderede, 3 milliarder år gamle kraterstruktur ved Maniitsoq i Vestgrønland giver helt ny indsigt i, hvordan et gigantisk metroritnedslag har påvirket den nedre jordskorpe ved knusning, choksmeltning, intense rystelser og efterfølgende hydrothermal omdannelse, da (hav?)vand løb ind i det enorme krater. Nedslaget medførte også opsmeltning af den øvre kappe og norit-intrusioner med udbredt nikkel- og kobbermineralisering, som i øjeblikket undersøges af det canadiske firma North American Nickel. Adam har i foråret modtaget Danmarks Geologipris 2012 for sit arbejde med beskrivelsen af det store meteornedslag ved Maniitsoq. Se i øvrigt http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-2-2013.pdf

Mødeindkaldelse (NaN b)
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev