Foredrag: Darwin som geolog og palæontolog

Darwin som geolog og palæontolog

Resuméer af foredrag

Møde i Dansk Geologisk Forening 17. december 2009

Program

17.00 Velkomst ved Bent Lindow

17.05 Hanne Strager (SNM): Darwins videnskabelige karriere

17.35 Svend Stouge (SNM): Geologen Darwin

17.55 David Harper (SNM): Darwins dilemma: Den kambriske eksplosion

18.15 PAUSE

18.30 Jens Høeg (Biologisk Institut): Rurer – Forskning i Darwins fodspor.

18.50 Bent Lindow (SNM): Darwin og Archaeopteryx

19.10 Afsluttende diskussion

19.30 – Reception: En let anretning serveres i Museets kantine på 2. sal

Resuméer kan downloades her (316,14 Kb)
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev