DGF afholder geologisk ekskursion til Island 30. juni – 10. juli 2014

10469057_713348002070608_3321173155716042347_o

Ekskursionens formål:

Ekskursionen har til formål at demonstrere aktive geologiske processer og landskaber under opbygning. Kyndige guides på turen er Paul Martin Holm (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet) samt Johanne Schmidt (Nordisk Vulkanologisk Institut, Reykjavik).

Island er et naturligt laboratorium for studiet af vulkanisme i forbindelse med en konstruktiv pladegrænse og et hotspot. Vi vil studere den unge vulkanisme i dens forskellige former i dens vekselvirkning med pladetektonikken. Aspekter af de magmatisk-tektoniske processers indflydelse på samfundet vil blive berørt i forbindelse med besøg på lokaliteter for særligt store vulkanudbrud, jordskælv, rifting og hydrotermal aktivitet.

Krav til deltagerne:

Det forventes, at deltagerne har en almen interesse og forståelse for geologi og Jordens processer, men der stilles ikke krav til niveau. Som forberedelse til ekskursionen afholdes et seminar i juni 2014 i København og der vil blive udleveret materiale til forberedelse til ekskursionen. Evt. forventes det, at deltagerne selv tilegner sig anbefalet litteratur.

Ekskursionens pris

Der udbydes to pakkerejser, hvor den ene inkluderer camping på campingpladser nogle af nætterne og den anden inkluderer overnatning på vandrerhjem/hotel. Begge pakker er eksklusiv flybillet, rejse- og afbudsforsikringer samt kost. Studerende DGF-medlemmer kan ansøge DGF om støtte til ekskursionen.

Prisen er baseret på et deltagerantal på 18 personer og er således at betragte som en maks pris. Vi håber dog at kunne skaffe en bus med plads til 27 deltagere, hvorved prisen vil kunne reduceres med ca. 1000 kr for alle. Den endelige pris vil blive meddelt så snart DGF har et overblik over bussituationen samt antal mulige deltagere.

Der gøres opmærksom på at det er den enkelte deltagers eget ansvar at være tilstrækkeligt forsikret på turen.

Prisen omfatter logi, bustransport på Island og guidning.

Komfortpakken: ca. 8.000kr. (medlemmer), ca. 9.000 kr. (ikke-medlemmer).
Overnatning på vandrerhjem eller hotel. Der er tale om overnatning i dobbeltværelser eller mindre sovesale.

Campingpakke: ca. 6.500 kr. (medlemmer), ca. 7.500 kr. (ikke-medlemmer).
Overnatning på vandrerhjem eller campingplads. Der vil på campingpladserne være adgang til toilet og bad, køkkenfaciliteter og nogle steder også vaske/tørremaskine.

Programmet starter i Reykjavik mandag d. 30. juni kl. 8 ved Reykjavik City Hostel og slutter i Reykjavik lufthavn torsdag d. 10. juli om eftermiddagen. Deltagere skal derfor selv sørge for flybillet og transport fra lufthavnen til Reykjavik.

Deltagerne sørger selv for kost undervejs. De der vælger komfortpakken vil opleve at morgenmad er inkluderet nogle steder. Vi opfordrer til, at man danner små grupper for at gøre madlavningen lettere. De fleste steder vil det være muligt at spise på restaurant og opleve de gode islandske traditioner indenfor madlavning.

Tilmelding

Ved spørgsmål til ekskursionen og tilmeldingen rettes henvendelse til Benedicte Gr:tner.

Tilmeldingen er først gældende ved indbetaling af depositum. Bindende tilmelding med betaling af depositum på 1000 kr. senest d. 11.3. 2014. Resten af betalingen skal ske senest 11.5.2014.
Betalingsoplysninger vil blive sendt til dem, der tilmelder sig ekskursionen pr. mail.

Der oprettes eventuelt en venteliste for overskydende tilmeldte. Der gøres opmærksom på, at deltagerantallet er begrænset til maksimalt 27 personer.
Der er et minimum deltagerantal på 18 personer. Der vil skrives rundt til alle tilmeldte, når dette antal er nået og vi opfordrer til at man ikke bestiller flybillet før, da vi ikke kan garantere, at ekskursionen bliver til noget.

Foreløbigt program, der tages forbehold for ændringer:

Sydlandet fra d. 30/6 – 2/7:
Vi starter med at køre langs sydkysten og gør stop ved bl.a. Laki, Eldgjá, Hekla og Kirkjubaejarklaustur.

Laki strømmede 15 km3 lava ud i løbet af et lille års tid i historiens største lavaudbrud. Udbruddet ledsagedes af km-høje lavafontæner under stærkt varierende og op til meget høje eruptionsrater. Vi vil her studere en lang række vulkanske formationstyper.

Eldgjá er sædet for et af historiens store sprækkeudbrud Den urolige vulkan Katla tilhører et af Islands 26 vulkansystemer, som i årerne 930-940 gav anledning til et meget stort udbrud kort tid efter Landnám. Eldgjá er med sin længde på ca. 30 km, og hvor den er størst en bredde på 600 m og en højde 150 m, verdens største vulkanske kløft.

Vi stopper også ved Islands mest berømte og meget aktive vulkan Hekla, som senest havde udbrud i 2000 og før det i 1991, hvor basaltisk lava erupteredes. Disse udbrud er tegn på en øget aktivitet i Hekla, der har haft talrige udbrud i historisk tid. Mange af disse har været eksplosive og 10 % af den totale mængde tephra erupteret i Island stammer fra Hekla. Vi besøger en pimpstensaflejring nær Hekla, og beser en sekvens af askelag. Disse har været anvendt ved udredningen af Islands tidsmæssige geologiske udvikling – tephrochronologi. Askelagene er desuden eksempler på mulige og almindelige alvorlige miljømæssige konsekvenser af vulkanisme, idet aske typisk er giftig for planter og dyr.

Kirkegulvet i Kirkjubæjarklaustur, hvor man går rundt på søjlebasalter, skal selvfølgelig også besøges. Der vil ved overnatning ved Landmannalaugur også være mulighed for at bade i varme kilder, så husk badetøj!

Central og Nordlandet fra d. 3/7-6/7:
Bustur over Sprengisandur på Islands længste højlandsrute (200 km) midt mellem Vatnajökull og Höfsjökull. Turen vil give et fint indblik i det dynamiske landskab og de processer som har formet Islands golde højland. Hvis vejret er klart vil vi kunne se flere af Islands gletsjere og mange store centralvulkaner under turen. Vi passere tæt på centrum af det islandske hotspot som er manifesteret ved en høj vulkansk produktivitet. Der vil blive gjort stop ved vandfaldet Aldeyjarfoss. Her vil vi også kunne se smukke søjlebasalter og fortæller om afkølingsfænomener i lavastrømmen. Afkølingshastigheden af basaltisk magma er en afgørende parameter ved dannelsen af sammentrækningsfænomenet basaltsøjler.

Vi vil tilbringe knap to dage i området omkring Mývatn. Mývatn blev dannet for 2300 år siden. Her kan den spændende interaktion mellem lavastrømme og vand studeres. Dette er manifesteret i hyppige såkaldte pseudokratere, der er ”rodløse” kratere. Dannelsen af pseudokratere forhindrede kortvarigt videre fremstrømning af lavaen. Derved blev dannet lavasøer som afslutningsvist blev tømt, da lavaen omsider løb videre. De tilbageværende lavaformationer kan f.eks. ses ved Dimmuborgir, hvor imponerende basaltpiller blev dannet i lavasøen. Fra afstand ses Hverfjall tuffringen som er over 1 km i diameter og et typeeksempel på et perfekt cirkulært eksplosionskrater dannet ved freatisk udbrud.

Vi vil også udforske Krafla vulkansystemet, hvor pladespredning og medfølgende sprækkevulkanisme vil blive illustreret. Området ligger i den nordlige del af den Neovulkanske Zone i Island og var senest i udbrud under ”the Krafla fires” som varede fra 1975-1984 og før da under ”the Myvatn fires” i 1720’erne. Vi vil besøge Viti eksplosionskrateret, se forskellige lavatyper og undersøge en lille del af den 80 km lange og 4 km brede Krafla sprækkesværm, hvor der forekommer over 1000 tektoniske sprækker.

Vestfjordene fra d. 7/7-10/7:
Havet mødes ved den 400 m høje stejle klippe, Látrabjarg, der er Europas vestligste punkt, og med en af verdens største havfuglekolonier. Der er et imponerende liv med havfugle på barske klipper, polarræve i deres huler og små fiskerbygder klynget op mod stejle fjelde. Det nordvestlige Island er et pragtfuldt plateaubasaltlnadskab gennemskåret af stejlvæggede fjorde. Her finder vi de ældst bevarede dele af Island op til 17 Ma gamle basalter og spor af at tidligere riftzoner lå her. Vi vil studere disse store lavastrømme og deres gensidige relationer, og i lyset af disse hældende lagpakker af lava, diskutere udbrudscentres placering og den tektoniske udvikling af en afkølende skorpe over et hotspot.

På vejen tilbage til Reykjavik vil der desuden blive gjort stop ved en kulsyreholdig kilde, hvor naturligt ”danskvand” kan drikkes, tungsandsaflejringer af olivinsand, scoriakegler og spatterkegle-vulkanen Eldborg. Vi vil køre til Þingvellir som både er af vigtig geologisk og historisk betydning og figurerer på UNESCO World Heritage liste. Den aktive Midtatlantiske Ryg kan studeres omkring Þingvellir med dens markante riftdal og hydrotermale aktivitet Den særlige tektoniske udvikling mellem Islands vestlige og østlige riftzone diskuteres. Der vil vises udsigt til Skjaldbreiður skjoldvulkan.

Islands unikke geologiske beliggenhed gør, at mere end 25 % af den samlede elproduktion og knap 90 % af al husopvarmning i Island stammer fra jordvarme. Vi vil besøge et af Islands geotermiske anlæg. Rundturen vil give et indblik i hvordan geotermisk energi, som også på forsøgsbasis benyttes i Danmark, kan anvendes både til opvarmning og til elektricitetsproduktion.

Dette er blot et udpluk af programmet og de geologiske seværdigheder der vil blive besøgt på denne ekskursion. Mere info om lokaliteterne og programmet kommer i løbet af foråret.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev