Geologisk Tidsskrift har fokus på formidling af geologiske emner på dansk til et bredt, geologisk interesseret publikum. Større oversigtsartikler over geologiske problemstillinger eller lokaliteter vil blive foretrukket.
Forfattere med ideer til artikler er derfor meget velkomne til at henvende sig redaktøren.

Der gøres opmærksom på, at Geologisk Tidsskrift kun udkommer elektronisk, men at trykte udgaver på basis af DGF’s opsætning vil kunne fremstilles efter aftale med bestyrelsen.

Nedestående kan du finde publikationer fra 1995 og op til dags dato.

Redaktion:
Ole Bennike, GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K, Tlf.: 9133 3527, E-post: obe [@] geus [dot] dk

Redaktionskomité: DGF’s bestyrelse.

 

Samlingen af artikler i Geologisk Tidskrift er gjort tilgængelige som følge af støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.


 • jun1998
  Indhold af hæfte 1 Buchwald, V. F.: Myremalm Foreningsmeddelelser Indhold af hæfte 2 Nanna Noe-Nygaard, Christian Hans Abildtrup, Troels Albrechtsen, Anne Birgitte Gotfredsen og Jane Richter Palæobiologiske, sedimentologiske og geokemiske undersøgelser af Sen Weichsel og Holocæne aflejringer i Store Åmose, Danmark 1 Troels Albrechtsen En geofysisk/sedimentologisk undersøgelse af det sen-…

 • jun1997
  Indhold af hæfte 1 Clemmesen, L. B.:  Klitaflejringer  Foreningsmeddelser Indhold af hæfte 2 Petersen, K. S.: Forchhammer og guldalderen i dansk geologi Christensen, O. B.: Om stratigrafisk terminologi og norfiske retskrivningsregler Asgaard, U. & Bromley, R.: Bioerosion: den første internationale workshop på Bornholm Foreningsmeddelelser Indhold af hæfte 3 Buchardt, B.,…

 • jun1996
  Indhold af hæfte 1 Korstgård, J. A.: Ekstensionsforkastninger Krog, M.: Aminosyrer og monosaccharider i humus fra dybe grundvandsmagasiner i Danmark  Foreningsmeddelelser Indhold af hæfte 2 Michelsen, O., Christensen, W. K., Surlyk, F. & Thomsen, E.: Stratigrafisk terminologi i dansksprogede artikler Hansen, L.: Sedimentologiske og stratigrafiske undersægelser af senpleistocæne marine og…

 • jun1995
  Indhold af hæfte 1 Hoch, E.: Fortidens pattedyr – palæontologisk set Foreningsmeddelelser Pedersen, S. & Berthelsen, A.: Nekrolog: Steen Sjørring Indhold af hæfte 2 Hansen, J. M.: En ø´s opståen, kystdannelse og vegetationsudvikling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø.   Muushardt, U.: Sedimentologisk og sekvensstratigrafisk tolkning af deltasedimenter fra Upper…