Geologisk Tidsskrift har fokus på formidling af geologiske emner på dansk til et bredt, geologisk interesseret publikum. Større oversigtsartikler over geologiske problemstillinger eller lokaliteter vil blive foretrukket.
Forfattere med ideer til artikler er derfor meget velkomne til at henvende sig redaktøren.

Der gøres opmærksom på, at Geologisk Tidsskrift kun udkommer elektronisk, men at trykte udgaver på basis af DGF’s opsætning vil kunne fremstilles efter aftale med bestyrelsen.

Nedestående kan du finde publikationer fra 1995 og op til dags dato.

Redaktion:
Ole Bennike, GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K, Tlf.: 9133 3527, E-post: obe [@] geus [dot] dk

Redaktionskomité: DGF’s bestyrelse.

 

Samlingen af artikler i Geologisk Tidskrift er gjort tilgængelige som følge af støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.


 • maj2008
  Da drivende kontinenter blev slået fast – danske geologer, kontinentaldriften og pladetektonikken Henrik Olsen: Da drivende kontinenter blev slået fast – danske geologer, kontinentaldriften og pladetektonikken. Geologisk Tidsskrift 2008, p. 1-43. Sammendrag: Alfred Wegener bliver født den 1. november 1880 i Berlin, og han dør 50 år senere i den…

 • maj2007
  DGF Årsmøde 2007 DGF Årsmøde lørdag den 24. februar 2007’: Nye landvindinger i dansk geologi’ Udvidede sammendrag af foredrag D. Schwarzer, T. Fronval, L.F. Clausen & R. Ensley: Mellem Jura ’Play Analysis’ i den danske Centralgrav – et integreret, multidisciplinært studie for den 6. udbudsrunde   J. Svendsen, H. Friis,…

 • maj2006
  Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark Pedersen, S.A.S. 2006-08-12: Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark. Geologisk Tidsskrift 2006, hæfte 1, 46 pp., København. Sammendrag: Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks er blottet i Lønstrup Klint i Vendsyssel. Strukturerne i tværprofilet blev dannet…

 • maj2005
  Heterolix dentata Biozonen i boringen Rørdal-1, øvre Maastrichtien, Nordjylland, Danmark Stenestad, E. 2005-08-05: Heterohelix dentata Biozonen i boringen Rørdal-1, øvre nedre Maastrichtien, Nordjylland, Danmark. Geologisk Tidsskrift 2005, hæfte 1, pp. 1–23, København.   Heterohelix dentata Biozonen findes i øvre nedre Maastrichtien lidt under grænsen til øvre Maastrichtien. Den indeholder en…

 • jun2004
  Indhold af hæfte 1 Wilson, J. Richard, Josephsen, Karin & Holm, Dorthe H. 2004-12-15: Den lagdelte Fongen–Hyllingen Intrusion, Norge. Geologisk Tidsskrift, hæfte 1, pp. 1–24, København. Forståelsen af de processer der finder sted i magmakamre er blevet væsentligt forøget som følge af studier af den lagdelte Fongen–Hyllingen Intrusion i Norge,…

 • jun2003
  Indhold af hæfte 1 Houmark-Nielsen, Michael 2003–11–20: Geologiske mærkværdigheder: Kritik af en model for det danske istidslandskabs dannelse Pedersen, S.A.S. 2006-08-12: Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark. Geologisk Tidsskrift 2006, hæfte 1, 46 pp., København. Sammendrag: En kontroversiel fremstilling af det danske istidslandskabs opståen og…

 • jun2002
  Indhold af Hæfte 1: Niels Henriksen Geologisk kortlægning i Grønland – forudsætninger, metoder og resultater 1 Indhold af hæfte 2 Henrik Olsen De øvre jordlag – Salt grundvand – Begravede dale 1 Peter R. Jørgensen, Finn Eiland, Tina Helstrup, Marian B. Jensen, Finn Vinter & Johanne Urup Texturer, strukturer og…

 • jun2001
  Indhold af  hæfte 1 Lars Stemmerik Sen palæozoisk udvikling af den nordatlantiske rand af superkontintent Pangæa 1 Lise Holm Geologien i Danmark – vil du være med til at formidle geologi? (med foreningsmeddeleler) 14 Indhold af hæfte 2 Palle Gravesen Den geologiske udforskning af Fakse Kalkbrud fra midten af 1700-tallet…

 • jun2000
  Indhold af hæfte 1 Peder Dam og Johnny Jakobsen De hatformige bakkers underlag 1 Knud Botfeldt Anmeldelse af »Ravmuseet i Oksbøl: Rav« 3 Foreningsmeddelelser 4 Indhold af hæfte 2 Peter Japsen Fra Kridthav til Vesterhav Nordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske hastigheder 1 Indhold af hæfte 3 Kornfordelingen i nogle…

 • jun1999
  Indhold af hæfte 1 Tidlig ordovicisk palæogeografi bestemt udfra palæooceanografiske modelleringer kombineret med palæobiogeografiske data Christiansen, Jørgen Løye: Tidlig ordovicisk palæogeografi bestemt udfra palæooceanografiske modelleringer kombineret med palæobiogeografiske data. Geologisk Tidsskrift, hæfte 1, pp. 1–7, København, 1999–04–29. Abstract: Palaeogeographic reconstructions are normally based on palaeomagnetic, palaeobiogeographic and palaeolithological data. Palaeooceanographic…