Geologisk Tidsskrift 2016


Indhold

Marcussen, I. & Østergaard, T.V. 2016-02-08:
Grevinge-bakken, Odsherred (NV Sjælland): Sedimenter, sedimentstrukturer og landskaber.

Kragh-Müller, C. 2016-05-12:
Impaktitter fundet i DanmarkGrevinge-bakken, Odsherred (NV Sjælland): Sedimenter, sedimentstrukturer og landskaber

Marcussen, I. & Østergaard, T.V. 2016-02-08: Grevinge-bakken, Odsherred (NV Sjælland): Sedimenter, sedimentstrukturer og landskaber. Geologisk Tidsskrift 2016, pp. 1–11. ISSN 2245-7097, København.

Sammendrag: Grevinge-bakken er dannet i et stort bassin, hvor smeltevandsfloder har aflejret silt, sand og grus på den smeltende is. Begravede isklumper har forårsaget de mange lavninger og huller.

Bakkens retning og aflange form kan skyldes, at den er opbygget på en shear plan zone i gletscherisen. I denne zone har isen ført materiale fra bunden og fra underlaget højere op i isen, hvor det så efterhånden smeltede fri. I dette materiale var marint silt, som isen havde ført frem fra bunden af Kattegat.

Der er ingen indikationer af senere regionale isskjolde har overskredet området.
Tilstedeværelsen af meget silt og smeltevand i aflejringerne har givet anledning til en omfattende load cast aktivitet.

Adresse:
Troels V. Østergaard. Hesselvangen 15, 3660 Stenløse; Næsvangsvej 8, 4550 Asnæs [ troels [at] godset [dot] dk ]

Hent PDF (2,04 Mb)
Top

Impaktitter fundet i Danmark

Kragh-Müller, C. 2016-05-12: Impaktitter fundet i Danmark. Geologisk Tidsskrift 2016, pp. 12–27.

Sammendrag: Den foreliggende artikel præsenterer nogle udvalgte fund på baggrund af et studie af ca. 220 impaktitter, fundet af forfatteren i Danmark i perioden 2013 til 2015. Da der ikke findes meteorkratere i Danmark, er der tale om istransporterede sten og blokke, som er ført med isen fra Sverige og Norge under Kvartærtidens istider. Der har ikke forfatteren bekendt været gjort sådanne fund eller påvist denne sammenhæng tidligere.

Det er forfatterens håb at lede andre på sporet af de usædvanlige og mærkværdige bjergarter relateret til meteorkratere. Det kan måske også interessere svenske og norske stenjægere, at de er gået glip af en del spændende bjergarter og naturarv, som nu ligger på Danmarks marker og strande.

Adresse:
Claus Kragh-Müller, Kornager 111, 2980 Kokkedal ( kragh-muller [at] webspeed [dot] dk )

Hent PDF (2,61 Mb)
Top

Tilmelding til DGF Nyhedsbrev