Geologisk Tidsskrift 2013

Weichsel istiden på Sjælland

Smed, P. 2014: Weichsel istiden på Sjælland. Geologisk Tidsskrift 2013, pp. 1–42.

Sammendrag:
Skrivekridt, Danien Kalk og ler fra tertiærtiden træder frem adskillige steder i det østlige Danmark, men de aflejringer fra de tidlige afsnit af istiden, man skulle vente at finde oven på dem, er eroderet væk næsten overalt. Tills og smeltevandslag fra næstsidste istid (Saale) ses kun få steder. Marine lag fra Eem interglacial forekommer i kystklinter f.eks. ved Ejby i Horns- herred, ved Fakse Ladeplads og på Møn, men på de fleste lokaliteter kan man kun studere lag fra sidste istid (Weichsel). Til gengæld er Weichsel repræsenteret med tills (moræner) fra mindst syv isfremstød, som er beskrevet i artiklen.
Adresse:
Per Smed, Stiholmsvej 1, 8, 3460 Birkerød

Bemærk:
Den oprindeligt oploadede fil indeholdt mindre fejl på figur 11, 21 og 31. Den nuværende, fejlrettede version er oploadet d. 16. februar 2014.

Hent PDF-fil (6,65 Mb) Top

Blomster fra Kridttiden

Friis, E.M. & Pedersen, K.R. 2014: Blomster fra Kridttiden. Geologisk Tidsskrift 2013, pp. 43–64.

Sammendrag:
Blomsterplanterne, eller angiospermerne, er den mest artsrige plantegruppe, som har eksisteret gennem de mere end 400 millioner år, hvor kloden har været dækket af planter, men på trods af deres store diversitet med måske mere end 350.000 nulevende arter udvikledes blomsterplanterne sidst af alle plantegrupper.

De første sikre fund af blomsterplanter er spredte pollenkorn, ca. 140–135 millioner år gamle, fra den tidligste del af Kridttiden. I løbet af nogle få millioner år skete der en nærmest eksplosionsagtig udvikling, og allerede omkring midten af Kridttiden var blomsterplanterne repræsenterede på alle kontinenter.

I denne artikel beskriver vi et lille udvalg af de blomster, vi har fundet i sedimenter fra Kridttiden gennem de sidste ca. 30 år, og vi forsøger at sætte fossilerne ind i en større systematisk og økologisk sammenhæng.

Adresser:
Else Marie Friis, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, SE-10405 Stockholm, Sverige
Kai Raunsgaard Pedersen, Institut for Geoscience, Aarhus universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, DK-8000 Århus C, Danmark

Hent PDF-fil (4,04 Mb) Top

Claus Heinberg: Livet i Kridthavet

Boganmeldelse af Peter Gravesen

Hent PDF-fil (657,21 Kb) Top

Bestyrelsens beretning 2013

Hent PDF-fil (631,11 Kb)
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev