Istidslandskabet omkring Nationalpark Mols Bjerge

Michael Houmark-Nielsen:
Istidslandskabet omkring Nationalpark Mols Bjerge. Geologisk Tidsskrift 2010, pp. 1–25,

Sammendrag: En østjysk nationalpark har set dagens lys, og i den anledning er det på sin plads at redegøre for geologien omkring parken, da det netop er de naturskabte herligheder, der blev fremhævet ved udpegelsen af området. Med centrum i egnen omkring Mols Bjerge blev nationalparken etableret i 2010. Beskrivelsen af geologien omkring Nationalpark Mols Bjerge vil lægge hovedvægten på det, som kan ses og opleves langs de mange strandes blottede kystklinter, i råstofgrave og i selve landskabsformerne.

En redegørelse for områdets naturhistorie er ønskværdig, fordi Mols Bjerge danner kernen i en nylig etableret nationalpark hvis grænser er afstukket på baggrund af istidslandskabets
formverden og dens indre opbygning. Det er nemlig det særegne istidslandskab som danner rygraden i nationalparken og som har dannet grundlaget for naturens udvikling i området og menneskenes udnyttelse af områdets værdier.

Denne artikel forsøger at leve op til et ønske blandt Dansk Geologisk Forenings medlemmer og andre med interesse for geologi om at gøre de geologiske forhold i nationalparken synlige og at perspektivere geologien på Mols ved at binde den sammen med geologien i de øvrige dele af det sydlige Djursland i en meningsfuld helhed.

Adresse:
Michael Houmark-Nielsen , Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K.

Hent PDF (12,05 Mb)
Top

Mindeord: Knud Ellitsgaard-Rasmussen, 23. juni 1923 – 1. december 2009

Henning Sørensen: Mindeord: Knud Ellitsgaard-Rasmussen, 23. juni 1923 – 1. december 2009

Hent PDF (5,78 Mb)
Top

Bestyrelsens beretning 2010

Hent PDF (771,05 Kb)
Top

Tilmelding til DGF Nyhedsbrev