Geologisk Tidsskrift 2008


Da drivende kontinenter blev slået fast – danske geologer, kontinentaldriften og pladetektonikken

Henrik Olsen: Da drivende kontinenter blev slået fast – danske geologer, kontinentaldriften og pladetektonikken. Geologisk Tidsskrift 2008, p. 1-43.

Sammendrag: Alfred Wegener bliver født den 1. november 1880 i Berlin, og han dør 50 år senere i den arktiske kulde på Grønlands indlandsis. Hans liv er kort, men Wegener formår med sin kontinentaldriftteori at sætte et markant præg på det geologiske verdensbillede, både mens han lever og længe efter sin tragiske død.

Wegeners særlige placering i Danmark og hans banebrydende teori om kontinentaldriften fik bestyrelsen i Dansk Geologisk Forening til i foråret 2008 at foreslå, at perioden, hvor de drivende kontinenter blev slået endeligt fast, skulle beskrives. Og det skulle ske med udgangspunkt i nogle af de danske geologer, som oplevede omvæltningen, så de med deres egne ord kunne fortælle, hvad der skete i det danske geologmiljø, da kontinentaldriften blev til pladetektonik.

Artiklen bygger på adskillige timers interview og endnu flere timers dyk ned i den omfattende litteratur, som dækker emnet. Der er ikke tale om en geologisk afhandling i traditionel forstand – det indbyder emnet ikke til. Der er i stedet tale om et videnskabsjournalistisk essay om en af de mest spændende omvæltninger i dansk og international geologi.

Adresse:
Henrik Olsen , Ordbryggeriet.dk

Hent PDF-fil (3,49 Mb)
Top

Erik Schou Jensen in memoriam

Ole Johnsen: Erik Schou Jensen in memoriam

Hent PDF-fil (66,08 Kb)
Top

Bestyrelsens beretning 2008

Hent PDF-fil (355,17 Kb)
Top

Tilmelding til DGF Nyhedsbrev