Geologisk Tidsskrift 2000

Indhold af hæfte 1

Peder Dam og Johnny Jakobsen De hatformige bakkers underlag
1
Knud Botfeldt Anmeldelse af »Ravmuseet i Oksbøl: Rav«
3
Foreningsmeddelelser
4

Top

Indhold af hæfte 2

Peter Japsen Fra Kridthav til Vesterhav Nordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske hastigheder
1

Top

Indhold af hæfte 3

gt2000-3-forside

Kornfordelingen i nogle danske jordarter

Fobian, A. 2000-12-31: Kornfordelingen i nogle danske jordarter. Geologisk Tidsskrift, hæfte 3, pp.1-32. København.

Sammendrag: Kornstørrelsernes naturlige fordelingsmønster og blandingsforhold er undersøgt fra ler til og med grus i 1658 prøver af mineraljord. Prøverne er fra de almindeligst forekommende glaciale og marine aflejringer i Danmark, og de fleste af dem er udtaget som led i større anlægsarbejder eller andre større projekter. Prøverne er undersøgt aflejringstype for aflejringstype, som de er bedømt til af geologer. For Iwer aflejringstype er der udarbejdet et fraktionsdiagram, der opdeler prøverne i fraktioner/ delfraktioner og samler deres kumulative procenter efter stigende sandindhold.

Fraktionsdiagrammerne viser hovedtrækkene i kornfraktionernes fordelingsmønstre for hver aflejringstype. Ud fra disse hovedtræk er kornfordelingerne ordnet mere detaljeret efter fraktionernes/delfraktionernes hyppighed og blandingsforhold i naturen. På tværs af aflejringstyperne er kornfordelingerne ordnet i to niveauer, grupper og undergrupper. Grusfraktionen er ordnet i 7 grusgrupper. Finjorden fordeler sig på l3 jordartsgrupper, der igen er opdelt i 33 undergrupper.

Adresse: Albert Fobian, Kontorhus 1, Naverland 2, 13., DK-2600 Glosimp.

Hent PDF-fil (784,85 Kb) Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev