Geologisk Tidsskrift 1998

Indhold af hæfte 1

Buchwald, V. F.: Myremalm
Foreningsmeddelelser

Indhold af hæfte 2

Nanna Noe-Nygaard, Christian Hans Abildtrup, Troels Albrechtsen, Anne Birgitte Gotfredsen og Jane Richter Palæobiologiske, sedimentologiske og geokemiske undersøgelser af Sen Weichsel og Holocæne aflejringer i Store Åmose, Danmark
1
Troels Albrechtsen En geofysisk/sedimentologisk undersøgelse af det sen- og postglaciale lakustrine Åmose bassin, Vestsjælland
66
Christian Hans Abildtrup En palæobiologisk-sedimentologisk undersøgelse af gastropodfaunaen og Sen Weichsel til Holocæne aflejringer i Store Åmose, Vestsjælland
79
Jane Richter Ulkestrup Lyng Øst: Tafonomisk og palæoøkologisk undersøgelse af et knoglemateriale fra en mesolitisk boplads
86
Anne Birgitte Gotfredsen En rekonstruktion af palæomiljøet omkring tre senmesolitiske bopladser i Store Åmose, Vestsjælland – baseret på pattedyr- og fugleknogler
92
 Ulla Wiese Christensen En pollenanalytisk og sedimentologisk undersøgelse af Sen Weichsel til Holocæne lakustrine aflejringer i St. Åmosebassinet, Østdanmark
105
 Tina Løvberg Sen Weichsel til Holocæn sedimentologi og pollenanalyse: lakustrine aflejringer i Store Åmose, Vestsjælland
116
 Plancher Planchetekst
Planche 1
Planche 2
Planche 3
Planche 4
Foreningsmeddelelser

Top

Indhold af hæfte 3

gt98-3-forsideForaminiferer i Kvartær stratigrafi: Laboratorie- og fremstillingsteknik samt udvalgte eksempler

Karen Luise Knudsen

Sammendrag: Formålet med denne artikel er at give studerende og andre interesserede en baggrund for at få størst muligt udbytte af de meget forskelligartede artikler, der publiceres om foraminiferernes anvendelse i palæoøkologi. Derudover er det et mål at give læseren en basal baggrund for selv at kunne gennemføre en foraminiferundersøgelse. Dels gives en grundig gennemgang af selve prøvetagnings- og laboratorieteknikken, dels en indføring i almindeligt anvendte analysemetoder. Som baggrund for forståelsen af palæoøkologiske tolkninger på grundlag af foraminiferer gives en oversigt over recente faunaer i Skagerrak-Kattegat området samt et eksempel på recente faunafordelinger ud for en gletscher på Spitsbergen.

Ved hjælp af en række eksempler, hovedsagelig fra dansk KValiær stratigrafi,vises hvordan kendskabet til recente faunaer udnyttes i geologien, og der gives en beskrivelse og en diskussion af forskellige muligheder for fremstilling af palæoøkologiske resultater på en overskuelig og hensigtsmæssig måde.

Adresse: Karen Luise Knudsen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet, 8000 Arhus C, Danmark. 15. juni 1998.

Hent pdf-fil (3,0 MB)

Foreningsmeddeleser

Hent pdf-fil (841kB)

Top

gt98-4-forside (1)Indhold af hæfte 4

Direkte skanning: Ny teknik til illustrering af geologisk materiale

Richard G. Bromley & Bjarni Richter: Direkte skanning: Ny teknik til illustrering af geologisk materiale. Geologisk Tidsskrift, hæfte 4, pp. 1-10. København, 1999-01-20.

Sammendrag: Ved at anvende en computer-skanner kan fremstillingen af illustrationer foretages meget hurtigere og billigere end med fotografiske metoder uden at billedkvaliteten reduceres. »Virtuel præparation« af fossiler kan foretages hurtigt og effektivt ved »foto-editering« af de skannede billeder. Denne process udelukker endvidere en eventuel beskadigelse af originalerne.

Adresse: Richard G. Bromley og Bjarni Richter; Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Hent fri pdf-fil af artikel (2.1 MB)


Pyrit i Alun Skifer Formationen: et morfologisk og geokemisk studie

Jesper Kresten Nielsen 1999–01–20: Pyrit i Alun Skifer Formationen: et morfologisk og geokemisk studie. Geologisk Tidsskrift, hæfte 4, pp. 11-14, København.

Sammendrag: The environment of deposition of the Alum Shale Formation (Middle Cambrian to Lower Ordovician) was characterized by lower dysoxic to euxinic conditions in the bottom water and pore water. Under these conditions pyrite was formed as a result of anaerobic bacterial activity, and later postsedimentary burial and thermal events modified the primary pyrite.

The primary and secondary formation conditions are shown to have implication on the morphology (framboides, cubes, concretions, strata, halfcirc1e and diffuse grain relations), frequency of morphotypes (PYI) and geochemistry (Mn, Co, Ni, Cu and Zn concentration) of the pyrite. Cornbined, these features have been used as palaeoredox and burial temperature indicators.

Adresse: Jesper Kresten Nielsen, Geologisk Institut, Københavns Universitet, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Hent pdf-fil af artikel (62 kB)

Foreningsmeddelelser:
Hent pdf-fil af artikel (37 kB)

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev