Geologisk Tidsskrift 2012

Hvad fortæller vore store vandreblokke om alderen af det danske istidslandskab: Kosmogen eksponeringsdatering af kæmpesten

Houmark-Nielsen, M. 2012:
Hvad fortæller vore store vandreblokke om alderen af det danske istidslandskab: Kosmogen eksponeringsdatering af kæmpesten
Geologisk Tidsskrift 2012, pp. 1–13.

Sammendrag:
At kende alderen af det danske istidslandskabs enkelte dele vil kunne styrke vores viden om kronologien af isfremstød og afsmeltningsdynamik af det Skandinaviske Isskjold (SIS). Men nøjagtig hvornår omkring sidste istids afslutning istidslandskabet blev skabt, er ikke lige til at bestemme. Det skyldes, at landskabet består af en mosaik af tids-forskellige former, der knytter sig til den ‘glaciale landskabsserie’.

Serien omfatter smeltevandssletter afsat i floder mens gletsjerne rykkede frem og hvis dannelse kulminerede under udformningen af randmoræner, som efterfulgtes af aflejring af sedimenter i nedsmeltende inaktiv is, der har ført til dannelse af dødislandskaber bag den tidligere isrand.

Dette betyder, at der er en indbygget aldersforskel mellem de sedimenter, der er aflejret under fremrykningen og de, der knytter sig til den efterfølgende afsmeltning. Hertil kommer, at flere isfremstød fra forskellige egne af Sydskandinavien invaderede det danske område i Sen Weichsel. Dette medførte, at flere lag af istidslandskaber, hvert opbygget af mere eller mindre velbevarede dele af den ’glaciale serie’ lå tilbage ved isskjoldets endelige forsvinden.

Tyske og polske eksponeringsdateringer af vandreblokke har de seneste år været brugt til at opstille en alternativ aldersfølge for isskjoldets genfremstød under den generelle afsmeltning, der strider imod den eksisterende kronologiske model. Publikation af de første resultater fra de Pommerske randmoræner i tidsskrifter som Boreas og Science affødte en polemik med kommentarer og diskussion af den nye kronologi set i lyset af en ’sydskandinavisk’ afsmeltningskronologi opbygget over det seneste tiår.

Således tilskyndet blev der de efterfølgende år udført kosmogen isotopdatering på det isskurede bornholmske grundfjeld og kæmpesten fra det meste af Danmark. Tidsrummet for hvornår vandreblokkene fandt deres endelige leje blev fastslået og resultaterne blev efterfølgende testet mod en uafhængig sydskandinavisk kronologi for isskjoldets afsmeltning.

Eksponeringsaldrene fra Danmark og vore sydlige nabolande viste sig stort set at være identiske,men tolkningen af dem har ikke ført til nogen enighed, og har de seneste år stadig været genstand for en stedse mere intens debat. Det er resultaterne og tolkningen af de kosmogene isotopdateringer i Danmark, der skal behandles i denne artikel.

Adresse:
Michael Houmark-Nielsen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K.

Hent PDF-fil (1,84 Mb) Top

Bestyrelsens beretning 2012

Hent PDF-fil (654,41 Kb)
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev