Geologisk Tidsskrift har fokus på formidling af geologiske emner på dansk til et bredt, geologisk interesseret publikum. Større oversigtsartikler over geologiske problemstillinger eller lokaliteter vil blive foretrukket.
Forfattere med ideer til artikler er derfor meget velkomne til at henvende sig redaktøren.

Der gøres opmærksom på, at Geologisk Tidsskrift kun udkommer elektronisk, men at trykte udgaver på basis af DGF’s opsætning vil kunne fremstilles efter aftale med bestyrelsen.

Nedestående kan du finde publikationer fra 1995 og op til dags dato.

Redaktion:
Ole Bennike, GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K, Tlf.: 9133 3527, E-post: obe [@] geus [dot] dk

Redaktionskomité: DGF’s bestyrelse.

 

Samlingen af artikler i Geologisk Tidskrift er gjort tilgængelige som følge af støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.


 • jan2017
  Manus: Manuskriptet skal opfylde almindelige kvalitetskrav og være tidssvarende. Forfattere bør følge følgende retningslinier: Indsend venligst to papireksemplarer af manuskriptet, begge med alle figurer, tabeller, figurtekster osv. Oversigtsartikler bør fylde ca. 20 tryksider. Originalafhandlinger bør maximalt være på 8 tryksider og kan ledsages af et kort engelsk referat. En trykside…

 • Geologi og landskaber i Nationalpark Skjoldungernes Land Houmark-Nielsen, M. 2017-01-16: Geologi og landskaber i Nationalpark Skjoldungernes Land. Geologisk Tidsskrift 2017, pp. 1–20. ISSN 2245-7097, København. Sammendrag: I foråret 2015 blev ‘Skjoldungernes Land’ indviet som den fjerde i rækken af Danmarks nationalparker. Ud over de kulturhistoriske herligheder blev dette midtsjællandske område udpeget…

 • jun2016
  Grevinge-bakken, Odsherred (NV Sjælland): Sedimenter, sedimentstrukturer og landskaber Marcussen, I. & Østergaard, T.V. 2016-02-08: Grevinge-bakken, Odsherred (NV Sjælland): Sedimenter, sedimentstrukturer og landskaber. Geologisk Tidsskrift 2016, pp. 1–11. ISSN 2245-7097, København. Sammendrag: Grevinge-bakken er dannet i et stort bassin, hvor smeltevandsfloder har aflejret silt, sand og grus på den smeltende is.…

 • jun2015
  Paul Martin Holm: Vulkaner – varme hilsner fra Jordens indre (2. udgave). Boganmeldelse ved Lotte Melchior Larsen (GEUS).   Bestyrelsens beretning 2015

 • aug2014
  Garde, A.A. 2014: Maniitsoq-strukturen i Vestgrønland: de dybt nederoderede rester af Jordens ældste kendte meteoritkrater Jensen, J. & Norman, L. 2014: Danske landskaber – anmeldt af Ole Bennike, GEUS. Bestyrelsen: Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2014           Maniitsoq-strukturen i Vestgrønland: de dybt nederoderede rester af…

 • aug2013
  Weichsel istiden på Sjælland Smed, P. 2014: Weichsel istiden på Sjælland. Geologisk Tidsskrift 2013, pp. 1–42. Sammendrag: Skrivekridt, Danien Kalk og ler fra tertiærtiden træder frem adskillige steder i det østlige Danmark, men de aflejringer fra de tidlige afsnit af istiden, man skulle vente at finde oven på dem, er eroderet…

 • aug2012
  At kende alderen af det danske istidslandskabs enkelte dele vil kunne styrke vores viden om kronologien af isfremstød og afsmeltningsdynamik af det Skandinaviske Isskjold (SIS). Men nøjagtig hvornår omkring sidste istids afslutning istidslandskabet blev skabt, er ikke lige til at bestemme. Det skyldes, at landskabet består af en mosaik af…

 • aug2011
  Stevns halvøen og kvartærtidens isstrømme Houmark-Nielsen, M. 2011: Stevns halvøen og kvartærtidens isstrømme. Geologisk Tidsskrift 2011, pp. 1–11. Sammendrag: Stevns Klint er af Kulturstyrelsen udpeget som officiel kandidat til UNESCOs prestigefyldte liste over verdensarv. Det har skabt fornyet interesse, ikke kun omkring selve klinten, men også for det unikke landskab,…

 • maj2010
  Istidslandskabet omkring Nationalpark Mols Bjerge Michael Houmark-Nielsen: Istidslandskabet omkring Nationalpark Mols Bjerge. Geologisk Tidsskrift 2010, pp. 1–25, Sammendrag: En østjysk nationalpark har set dagens lys, og i den anledning er det på sin plads at redegøre for geologien omkring parken, da det netop er de naturskabte herligheder, der blev fremhævet…

 • maj2009
  CO2 tilbage til undergrunden – geologisk lagring og genbrug af CO2 i Danmark H. Olsen og U. Wilken: CO2 tilbage til undergrunden – geologisk lagring og genbrug af CO2 i Danmark. Geologisk Tidsskrift 2009, p. 1-45. Sammendrag: Undergrunden leverer vores vigtigste energikilder. Men energiproduktionen fra de fossile brændsler har et…