DGF udgiver to faste, videnskabelige serier:

Den danske Geologisk Tidsskrift og den engelsksprogede Bulletin of the Geological Society of Denmark.

Geologisk Tidsskrift Bulletin of the Geological Society of Denmark

Artikler i disse serier udkommer løbende som pdf-filer og vil fra 2006 blive trykt samlet i et bind pr tidsskrift ved årets udgang.

DGF har i perioden 1969-1991 udgivet Danmarks Geologiske Forening Årsskrift

Derudover har DGF også på forsøgsbasis udgivet en rent elektronisk publikation: DGF On Line Series. I august 2005 blev det dog besluttet at nedlægge denne serie.

DGF besluttede i oktober 2009 at gøre alle publikationer offentligt tilgængelige som søgbare pdf-filer. Projektet blev støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Se de seks væsentligste afhandlinger gennem tiderne.  eller seneste måneds mest downloadede artikler. 


 • feb2017
  The Bulletin publishes articles normally not exceeding 30 printed pages, and short contributions not longer than 4 pages. Longer articles and monographs are also published, but in this case it is advisable to consult the chief editor before submitting long manuscripts. Short contributions may be comments on previously published articles,…

 •   Contents Adolfssen, J.S., Milàn, J. & Friedman, M. 02-15-2017. Review of the Danian vertebrate fauna of southern Scandinavia. Bennike, O., Pantmann, P. & Aarsleff, E. 05-04-2017. Holocene development of the Arresø area, north-east Sjælland, Denmark. Schnetler, K.I., & Milàn, J., 21-04-2017. A new Cenozoic record of spinilomatine aporrhaids (Stromboidea,…

 • jan2017
  Manus: Manuskriptet skal opfylde almindelige kvalitetskrav og være tidssvarende. Forfattere bør følge følgende retningslinier: Indsend venligst to papireksemplarer af manuskriptet, begge med alle figurer, tabeller, figurtekster osv. Oversigtsartikler bør fylde ca. 20 tryksider. Originalafhandlinger bør maximalt være på 8 tryksider og kan ledsages af et kort engelsk referat. En trykside…

 • Geologi og landskaber i Nationalpark Skjoldungernes Land Houmark-Nielsen, M. 2017-01-16: Geologi og landskaber i Nationalpark Skjoldungernes Land. Geologisk Tidsskrift 2017, pp. 1–20. ISSN 2245-7097, København. Sammendrag: I foråret 2015 blev ‘Skjoldungernes Land’ indviet som den fjerde i rækken af Danmarks nationalparker. Ud over de kulturhistoriske herligheder blev dette midtsjællandske område udpeget…

 • jun2016
  Grevinge-bakken, Odsherred (NV Sjælland): Sedimenter, sedimentstrukturer og landskaber Marcussen, I. & Østergaard, T.V. 2016-02-08: Grevinge-bakken, Odsherred (NV Sjælland): Sedimenter, sedimentstrukturer og landskaber. Geologisk Tidsskrift 2016, pp. 1–11. ISSN 2245-7097, København. Sammendrag: Grevinge-bakken er dannet i et stort bassin, hvor smeltevandsfloder har aflejret silt, sand og grus på den smeltende is.…

 • maj2016
  Continuous record of Holocene sea-level changes and coastal development of the Kattegat island Læsø (4900 years BP to present) Hansen, J.M., Aagaard, T., Stockmarr, J., Møller, I., Nielsen, L., Binderup, M., Larsen, J.H. & Larsen, B.2016-01-29. Continuous record of Holocene sea-level changes and coastal development of the Kattegat island Læsø…

 • jun2015
  Paul Martin Holm: Vulkaner – varme hilsner fra Jordens indre (2. udgave). Boganmeldelse ved Lotte Melchior Larsen (GEUS).   Bestyrelsens beretning 2015

 • maj2015
  Agraulos longicephalus and Proampyx? depressus (Trilobita) from the Middle Cambrian of Bornholm, Denmark Weidner, T. & Nielsen, A.T. 2015-02-27. Agraulos longicephalus and Proampyx? depressus (Trilobita) from the Middle Cambrian of Bornholm, Denmark. © 2015 by Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 63, pp. 1–11. ISSN 2245-7070. (www.2dgf.dk/publikationer/bulletin). Abstract:…

 • aug2014
  Garde, A.A. 2014: Maniitsoq-strukturen i Vestgrønland: de dybt nederoderede rester af Jordens ældste kendte meteoritkrater Jensen, J. & Norman, L. 2014: Danske landskaber – anmeldt af Ole Bennike, GEUS. Bestyrelsen: Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2014           Maniitsoq-strukturen i Vestgrønland: de dybt nederoderede rester af…

 • maj2014
  Rinkite–nacareniobsite-(Ce) solid solution series and hainite from the Ilímaussaq alkaline complex: occurrence and compositional variation Rønsbo, J.G., Sørensen, H.†, Roda-Robles, E., Fontan, F. & Monchoux, P., 2014-03-14. Rinkite–nacareniobsite-(Ce) solid solution series and hainite from the Ilímaussaq alkaline complex: occurrence and compositional variation*. ©2014 by Bulletin of the Geological Society of…