Uddeling af Steno-medaljen 2015

(English below)

TILMELD DIG VED AT SENDE EN EMAIL TIL:
dgfemail [at] gmail [dot] com
11144927_857233674348706_8011251412759564895_o 11187367_857233644348709_115694599445720035_o

Det er med stor glæde at DGF den 24/4 2015 tildeler Janne Blichert-Toft, Stenomedaljen. Janne er uddannet i København, og er i dag Director of Research, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Laboratoire de Géologie de Lyon.

Medaljen kan af Dansk Geologisk Forening tildeles udlændinge, og i særlige tilfælde danske, som har ydet betydningsfulde bidrag inden for de geologiske videnskaber. Medaljen blev senest uddelt i 2009.
11174481_857233461015394_172707969339722914_o
Og det må man sige at Janne Blichert-Toft har. Hendes forskningsfelt er høj-temperatur geokemi med fokus på især radiogene isotoper, og hun har bidraget med betydningsfuld forskning inden for petrologi, geokronologi, kosmokemi, udviklingen af Jordens skorpe og kappe, dynamikken i den tidlige Jordklode, og udviklingen af terrestriske planeter. Janne er måske bedst kendt for at have spillet en fundamental rolle i etableringen af den kemiske separation og de analytiske teknikker til bestemmelse af Lu-Hf-isotopforholdene i bjergarter og mineraler ved avancerede masse-spektrometriske målinger. Metoden er siden blevet meget udbredt og er brugt af Janne og andre til undersøgelser, der har øget vores forståelse af Jordens geokemiske udvikling og især Jordens tidligste historie.

Medaljeoverrækkelsen finder sted ved et DGF særarrangement den 24. April 2015 kl. 16.00 på Geologisk Museum. Her vil Janne Blichert-Toft sammen med tre særligt inviterede kolleger holde foredrag om nogle geologisk bredt spændende emner. Efterfølgende er DGF vært ved en reception.

Tilmeld dig venligst til dette arrangement som er gratis for DGF medlemmer. For ikke-medlemmer koster det 50 kr.

Tilmelding pr e-post til dgfemail [at] gmail [dot] com

Program:

16.00: Velkomst
16.10: John Ludden, Executive Director, British Geological Survey: Lighting up the subsurface
16.40: Albrecht Hofmann, Adjunct Senior Scientist Columbia University: Did giant volcanic eruptions kill the dinosaurs?
17.10: Minik Rosing, Professor, Geological Museum Copenhagen: The emergence of Earth’s continents
17.40: Præmieoverækkelse
18.00: Janne Blichert-Toft, Director of Research, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Laboratoire de Géologie de Lyon: In Steno’s footsteps using radiogenic isotopes
18.40: reception
____________________________________________

It is with great pleasure that the Danish Geological Society awards the Steno Medal to Janne Blichert-Toft the 24th of April 2015. Janne is educated in Copenhagen and is today Director of Research at Ecole Normale Supérieure de Lyon, Laboratoire de Géologie de Lyon.

The Danish Geological Society awards the medal to foreigners, and in special cases Danes, who have made significant contributions to Geoscience.

And Janne has done just that. Her research focus is high-temperature geochemistry, especially radiogenic isotopes and she has made invaluable contributions to the disciplines of igneous petrology, geochronology, Cosmo chemistry, the evolution of the mantle and crust, early Earth geodynamics and the origin of the terrestrial planets. She is perhaps best known in the geochemical community for playing a fundamental role in establishing chemical separation and analytical techniques for determining Lu-Hf isotope compositions in rocks and minerals by mass spectrometry. The method has since been applied by Janne and many others to greatly further our understanding of Earth’s geochemical evolution, in particular towards unravelling the early history of the Earth and the Solar System.

The awarding of the medal will take place at a DGF special event on the 24th of April 2015 at 16.00 at the Geological Museum in Copenhagen. Janne will, together with three colleagues invited especially for the occasion, lecture on broad geological topics. Afterwards DGF is hosting a reception.

Please register for this event, which is free for members of DGF. For non-members the fee is 50 DKK. Register per e-mail here:

Register for the Steno-event by sending an email to dgfemail [at] gmail [dot] com.

Programme:

16.00: Welcome
16.10: John Ludden, Executive Director, British Geological Survey: Lighting up the subsurface
16.40: Albrecht Hofmann, Adjunct Senior Scientist Columbia University: Did giant volcanic eruptions kill the dinosaurs?
17.10: Minik Rosing, Professor, Geological Museum Copenhagen: The emergence of Earth’s continents
17.40: Præmieoverækkelse
18.00: Janne Blichert-Toft, Director of Research, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Laboratoire de Géologie de Lyon: In Steno’s footsteps using radiogenic isotopes
18.40: reception


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev