Temamøde om danske råstoffer – muligheder og begrænsninger

Den 30. januar afholder DGF temamøde om Danske Råstoffer – muligheder og begrænsninger.
Kom og hør hvad myndigheder og branche siger om muligheder og begrænsninger for forsyning af de danske sand, grus og sten råstoffer til nutidige og fremtidige bygge- og anlægsprojekter.
Det er den 30. januar, kl. 13-16, i Theodor Sorgenfrei Auditoriet, indgang N, GEUS.

Arrangementet er gratis, men tilmelding inden den 27. januar til Seniorrådgiver, Jørgen Leth, GEUS, e-mail: jol [at] geus [dot] dk

I Danmark indvindes på årsbasis i gennemsnit 25,5 mio. m3 sand, grus og sten, heraf omkring 90 % fra land, resten kommer fra havet. De lettest tilgængelige råstoffer er måske ved at være udnyttet og indvinding kommer mere og mere i konflikt med andre interesser. Det gælder i stor grad for råstoffer som indvindes på land, men også indvinding af råstoffer på havområdet kommer mere og mere i konflikt med andre interesser. Som for andre mineralske råstoffer som metaller, industrimineraler osv. er der tale om ikke fornybare ressourcer som skal forvaltes så bæredygtigt som muligt. Det medfører en forvaltningsmæssig udfordring.

Regionerne udarbejder planer for indvinding og forsyning med råstoffer, der udgør de overordnede rammer for råstofindvindingen på land. For indvinding til havs er det staten (Naturstyrelsen) der fastlægger rammerne for indvinding. Selve indvindingen og omfanget af indvindingen sker ved, at private virksomheder søger tilladelser hos myndighederne.

I takt med at det bliver stadig sværere at udpege graveområder/indvindingsområder der ikke er konflikt med andre interesser såsom befolkning, natur, kultur, miljø eller andet, bliver det stadig sværere at forsyne kommende bygge- og anlægsprojekter med de nødvendige kvalitetsmaterialer. Det medfører, at især kvalitetsmaterialer i stigende grad skal transporteres over lange afstande med betydelige miljømæssige omkostninger til følge. Derudover kan der ligge en udfordring i, at materialerne ikke anvendes optimalt i forhold til deres kvalitet.

Hvor finder vi råstoffer af de kvaliteter samfundet efterspørger? Hvordan finder vi dem? Hvor meget er der? Kom og få svar på disse og mange andre spørgsmål om danske råstoffer på DGF’s temamøde.

Oplægsholdere:
Laura Addington, Naturstyrelsen Christian Abildtrup, NCC Roads Peter Rank, Danske Regioner Jakob Qvortrup Christensen, Niras


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev