Temaaften om meteoritter

Henning Haack (Geologisk Museum) indleder med en introduktion om meteoritforskningen, der er et forskningsfelt i hastig udvikling som følge af et frugtbart samarbejde mellem astronomer, der studerer stjernedannelse og meteoritforskere der studerer materialet fra vores eget solsystems oprindelse.

Adam Garde (GEUS) fortæller derefter om sin udforskning af Maniitsoq-kraterstrukturen i Vestgrønland, for hvilken han i 2013 modtog Danmarks Geologipris.

Opdagelsen af den dybt nederoderede, 3 milliarder år gamle kraterstruktur ved Maniitsoq i Vestgrønland giver helt ny indsigt i, hvordan et gigantisk metroritnedslag har påvirket den nedre jordskorpe ved knusning, choksmeltning, intense rystelser og efterfølgende hydrothermal omdannelse, da (hav?)vand løb ind i det enorme krater.

Nedslaget medførte også opsmeltning af den øvre kappe og norit-intrusioner med udbredt nikkel- og kobbermineralisering, som i øjeblikket undersøges af det canadiske firma North American Nickel.

Efter mødet byder DGF medlemmerne på pizza, øl og vand.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev