Stenomedaljen 1998

steno98

Katharina von Salis Perch Nielsen & DGF’s formand Svend Stouge

Foreningen har i 1998 givet medaljen til Professor Katharina von Salis Perch Nielsen, der af schweizisk afstamning. Hun har ydet en fremragende indsats indenfor mikro-palæontologien i Danmark og fremstår som en af pionærerne indenfor studiet af Koccolit mikrofossilgruppen. Professor Katharina von Salis Perch Nielsen har desuden deltaget i ekspeditioner til Østgrønland ledet af afdøde Professor Tove Birkelund og i samarbejde med daværende Grønlands geologiske Undersøgelse. Professor Katharina van Salis Perch Nielsen har i samarbejde med Tove Birkelund publiceret flere afhandlinger om Østgrønlands Perm-Kridt stratigrafi. Denne indsats har haft en særlig betydning for den moderne forståelsen af Østgrønlands geologi. Professor Katharina von Salis Perch Nielsen fremstår idag som en internationalt kendt forsker med omfattende videnskabelig produktion.

Tildelingen af Steno-medaljen skete ved det internationale 23. Nordiske Geologiske Vintermøde, som blev afholdt i perioden den 13.-16. januar 1998 på Århus Universitet. Overrækkelsen fandt sted ved DGF’s generalforsamling onsdag den 14. januar, 1998.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev