Præsentationer for temamøde om råstoffer er nu tilgængelige

Den 17. november 2016 afholdte DGF temamøde om råstoffer.

Præsentationerne bag oplæggene er nu tilgængelige til download her på hjemmesiden:Temamøde om de danske råstoffer

raastoffer

 Gerald Hyde (Region Hovedstaden) og Camilla Sulsbrück (Niras):

Beskrivelse af hvordan regionen søger at administrere i forhold til planens intentioner, anvisninger og bestemmelse om bæredygtighed med afsæt i planlægningen fra 2012 og frem til i dag. Der rundes af med en kortfattet ”hvad har vi lært siden RP2012” og hvordan planlægningen bør/kan justeres for at opnå de ønskede mål.

Se præsentation her (5,85 Mb)

Kent Thornberg (Nymølle Stenindustrier):

Showstoppere. Hvilke forhold kan indvirke på om en råstofforekomst udnyttes optimalt efter en indvindingstilladelse er meddelt? Hvordan harmonerer det med bæredygtighedsprincippet i råstofplanlægningen og –forvaltningen?

Se præsentation her (3,31 Mb)

Christian Knudsen (GEUS):

Efterforskning af tungmineraler i Danmark – en tilbagevendende begivenhed. Det første heat i kapløbet om at finde titanium- og zirkonium-holdige tungmineraler i Danmark blev taget i 1950’ern og 60’erne. Siden har der været tre større kampagner i 80’erne, 0’erne og i 2015. Fokusområderne har været forskellige begyndende i de aktive strande, siden i Kvartære hævede strandvolde og senest i Miocæne kystaflejringer.

Se præsentation her (49,50 Mb)

Per Kalvig (MiMa, GEUS):

Fra skrald til ressource. Eksempel fra København. Om GEUS samarbejde med Amager Ressourcecenter (ARC).

Se præsentation her (3,39 Mb)

Karen Hanghøj (EIT RawMaterials):

Cirkulær økonomi fra et råstofsynspunkt og hvad der sker internationalt og især på europæisk niveau.

Se præsentation her (6,26 Mb)


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev