Ny bestyrelse – Nyt kontingent – Ny publikationsstrategi

Ved generalforsamlingen blev det besluttet at lade tidsskrifterne udkomme udelukkende elektronisk. Som udgangspunkt modtager medlemmerne fra og med 2010 årgangen derfor ikke mere de trykte tidsskrifter som en del af medlemsskabet.

Kontingentet har derfor kunnet sættes ned til 350 kr for et ordinært medlemskab og 150 kr for et studentermedlemskab.

De medlemmer der har indmeldt sig i foreningen i 2010, vil få godskrevet deres merindbetaling.

Nyt formand og nye bestyrelsesmedlemmer
Lars Nielsen fra IGG overtog formandsposten efter Peter Frykman (GEUS), der fortsættet som menigt medlem af bestyrelsen.
Nyt medlem i bestyrelsen er Kerim Martinez fra COWI. Hans særlige interesser er grundvandsressourcer og geofysiske målemetoder, og han overtager posten efter Sonny Kristiansen.
Peter Johannesse (GEUS) forlod bestyrelsen efter 8 år – heraf 4 som formand.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev