Ny bestyrelse

I forlængelse af årsmødet 2017 takker vi i år to mange-årige, men desværre afgående, bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde og deltagelse i bestyrelsen: Paul Martin Holm (IGN) og Nicolaj Krog  Larsen (Aarhus Universitet).

Derudover byder vi velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, Verner Brandbyge Ernstsen (IGN) og Katrine Juul Andresen (Aarhus Universitet), samt to suppleanter, Karina Krarup Sand (Kemisk Institut) og Asta Fabricius.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev