Nominer en kollega til Danmarks Geologipris

Nu er tiden inde til at nominere en kollega til Danmarks Geologipris 2016.

Danmarks Geologipris uddeles én gang om året af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse efter indstilling fra Dansk Geologisk Forenings bestyrelse til en person eller gruppe af personer, der inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, som i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Et kort, begrundet forslag kan sendes til DGF’s formand Karen Hanghøj (karen [at] hanghoj [dot] rocks) – forslaget skal indsendes senest d. 15. februar 2017.

Man kan læse mere om Danmarks Geologipris og hvem der har modtaget den her:
http://2dgf.dk/foreningen/danmarks-geologipris/

Med venlig hiisen,

DGFs bestyrelse


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev