Kontingenopkrævning 2008 – nye tiltag og fejl

Kontingent for 2008 er nu ved at blive opkrævet.

PBS opkrævningerne er sendt ud – desværre med en fejl i kontingentperioden. Kontingentet dækker naturligvis 2008 og ikke 2007.

Bestyrelsen har besluttet at ændre kontingentperioden så den følger kalenderåret – der vil således blive opkrævet nyt kontingent i slutningen af 2008.

Kontingentet er uændret i forhold til sidste år og er 450 kr for oridnære medlemmer og 190 kr for studentermedlemmer – dertil kommer et gebyr på 50 kr for opkrævning med girokort. Disse vil derfor lyde på henholdsvis 500 kr og 240 kr.

Der er indført husstandsmedlemsskab – det koster 640 kr – dette medfører at man kun får tilsendt eet sæt publikationer. Meddel venligst kasseren om I vil ændre jeres medlemsskab – oplys venligst om hvem ændringerne omfatter og hvem der skal stå som postmodtager. Meddel også kontonummer så I kan få for meget betalt kontingent tilbage så betal venligst jeres kontingent som det er opkrævet nu.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev