Geologi og olie/gas – opdateret hjemmeside

Udvidet og opdateret version af hjemmesiden om olie og gas (www.geologi.dk/oliegas/)

Gennem det seneste år har en con amore arbejdsgruppe under Nationalkomiteen for Geologi arbejdet på at udvide og opdatere oliegas-siderne. Vi håber at du vil glæde dig over og udnytte resultatet.

Olie- og gassiderne består af 76 rigt illustrerede opslag om de geologiske forudsætninger for olie og gas, om indvindingen af olie og gas og om både de geologiske og geofysiske metoder, der benyttes i efterforskningen. Der er også opslag om beregning af reservernes størrelse og den reservoirteknologi, der gør det muligt at producere olie og naturgas. Der er således lagt vægt på at give et sammenhængende indtryk af bredden i emnet ved at præsentere rammerne og de centrale grundelementer omkring olie og gas i Danmark.

Udvidelsen i 2010 omfatter Produktionsteknologi, Boringsteknik og Indretningen af offshore-anlæg til behandling af råolie og gas. Herudover er der tilføjet opslag om Globale reserver, Olie i Grønland og sammenhængen mellem Produktion, klima og miljø.
Nationalkomiteen for Geologi er taknemlig for velvilligheden fra de mange fagkolleger, der har bidraget med billedmateriale.

Nationalkomiteen for Geologi (se www.geologi.dk og tryk på logoet) udvikler og vedligeholder både hjemmesiden om olie og gas, og Geologiportalen (www.geologi.dk). Geologiportalen er en samlet indgang til dansk geologi. Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet med Geologiportalen så kontakt Erik Nygaard (eny [at] geus [dot] dk).


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev