Geologi og Geoteknik i de indre danske farvande

GEOLOGI OG GEOTEKNIK I DE INDRE DANSKE FARVANDE:
Torsdag den 10. marts 2016, kl. 16.00 til ca. 18.00
DTU, Bygning. 116 Aud. 81, 2800 Kgs. Lyngby

På torsdag kan du komme til DGF-DGF arrangement ! Dansk Geologisk Forening holder nemlig møde sammen med Dansk Geoteknisk Forening.
Her får vi muligheden for at mødes henover grænseflader og i fællesskab få udvidet horisonten på tværs af vores fag. Vi vil med fire spændende indlæg prøve komme omkring nogle af Danmarks interessante geologiske og geotekniske farvandsfænomener med mulighed for at dele vores synspunkter.

PROGRAM:
15.30-16.00: Kaffe og kage
16.00-16.05: Velkomst v. Mette Hansen, COWI og Louise Belmonte, DTU
16.05-16.30: Geologiske og geotekniske opgaver og metoder v/ Jens Galsgaard, GEO
16.30-16.55: Marin geologi, Jammerbugtens glacialtektonik v/ Stig Schack Pedersen, GEUS
16.55-17.20: Geologien under Femern Bælt v/ John Frederiksen, Rambøll
17.20-17.45: Kattegats havniveau gennem de sidste 4900 år: Adskillelse af eustasi, isostasi og geologisk baggrundsstøj belyst med 4000 km strandlinjer på Læsø
v/ Jens Morten Hansen, GEUS
17.45-18.00: Afsluttende kommentarer og afrunding
v/ Mette Hansen, COWI, og Louise Belmonte, DTU

Arrangementet er gratis for medlemmer og inkluderer kaffe og kage. Tilmeldingsfrist senest tirsdag d. 08.03.2016
For medlemmer af Dansk Geoteknisk Forening skal tilmelding ske via www.danskgeotekniskforening.dk
For medlemmer af Dansk Geologisk Forening skal tilmelding ske via dgfemail [at] gmail [dot] com For ikke medlemmer koster arrangementet 50 kr og tilmelding skal ske via lojon [at] byg [dot] dtu [dot] dk Evt. spørgsmål vedr. arrangementet kan henvendes til Louise Belmonte lojon [at] byg [dot] dtu [dot] dk


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev