Finn Surlyk tildeles Stenomedaljen

Torsdag den 19. november blev  Stenomedaljen i guld tildelt professor Finn Surlyk fra Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet af Dansk Geologisk Forening.

Stenomedaljen tildeles personer som har ydet betydningsfulde bidrag inden for de geologiske videnskaber. Den er uddelt 7 gange før, og det er første gang den tildeles en dansk geolog.

Finn Surlyk har i høj grad sat dansk og grønlandsk geologi på verdenskortet. Han har blandt andet opstillet en model for aflejringer i Østgrønland – de såkaldte syn-tektoniske turbidit systemer.

Denne model er ofte blevet brugt af olieindustrien til at forudsige tilstedeværelsen af reservoirsand i aflejringsbassiner andre steder i verden. Hans artikler er meget citerede og mange af hans figurer bliver gengivet i lærebøger i sedimentologi, bassinanalyse, sekvensstratigrafi og palæoøkologi.

I forbindelse med medaljeuddelingen blev der holdt fire festforedrag. Tre af de indbudte foredragsholdere Dorthe Dahl-Jensen, Minik Rosing og Eske Willerslev med et afsluttende foredrag af Finn Surlyk.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev