Ekskursion til Odsherredbuerne

Ekskursion til Odsherredbuerne
Lørdag d. 26. september 2015

Odsherredbuerne er det område i Danmark, hvor geologen Vilhelm Milthers for mere end 100 år siden som den første demonstrerede landskabsformernes indbyrdes sammenhæng og deres tilknytning til randen af en gletsjer. Dét som siden er blevet betegnet som ”den glaciale serie” med bundmoræne, inderlavning, randmoræne og smeltevandsslette.

Landskabsformerne i NV-Sjælland og især Odsherredbuerne har spillet en nøglerolle i forståelsen af Danmarks istidslandskabers dannelse og indre opbygning. Michael Houmark-Nielsen (Statens Naturhistoriske Museum) vil guide os igennem området til udvalgte lokaliteter, hvor vi vil høre om de processer som har skabt landskabet set i lyset af den seneste forskning.

På ekskursionen vil der også blive lejlighed til at høre om begrebet geoparker. I september 2014 fik vi i Danmark den første geopark som blev optaget i et internationalt netværk af geoparker.

Selve Odsherredbuerne er en vigtig del af Geopark Odsherred og bakkerne udgør sammen med området syd for Lammefjorden en mosaik af landskabsformer skabt af en hurtigt flydende isstrøm, der østfra bredte sig vifteformet ud over NV-Sjælland ved sidste istids afslutning.

Hold øje med DGF’s hjemmeside, hvor det endelige program og tilmelding vil blive slået op i starten af september.

12010624_10153078850471366_6200247366190793717_o

12046753_10153078850291366_7302415886112007055_n


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev