DGF Legater for studerende – ansøgningsfrist 1. oktober 2014

Dansk Geologisk Forening vil fremover uddele legater til specialestuderende i geologi. Legaterne hentes af det overskud DGF har opbygget over den seneste årrække og foreløbig forventes det at der uddeles cirka 50.000 om året i 2014-2016. Der uddeles midler to gange om året og ansøgningsfrist er 1. april og 1. oktober. Ansøgningerne behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Det er en forudsætning for at komme i betragtning at ansøger er medlem af DGF.

Læs mere her.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev