DGF ekskursion til Island, august 2009

Ekskursion til Island, hvor vi vil gennemgå såvel magmatiske, vulkanologiske og glaciale processer, som har formet Island. Turen vil foregå i særlig firehjulstrukken bus. Dette forhold samt tidspunktet for turen sidst på sommeren giver en enestående mulighed for at besøge svært tilgængelige lokaliteter i det islandske højland.

Vi vil demonstrere aktive geologiske processer og landskaber under opbygning. Studier af aktive geomorfologiske processer anvendes for at skabe modeller for dannelsen af fossile landskaber, f.eks. de danske istidslandskaber. På ekskursionen besøges en lang række lokaliteter, der belyser dannelsen af forskellige typer af glaciale landskabsformer og sedimenter.

Island er et naturligt laboratorium for studiet af vulkanisme i forbindelse med en konstruktiv pladegrænse og et hotspot. Vi vil studere den unge vulkanisme i dens forskellige former i dens vekselvirkning med pladetektonikken. Desuden vil aspekter af magmatisk-tektoniske processers indflydelse på samfundet blive belyst.

Program og mere information


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev