De væsentligste DGF-artikler gennem tiderne

Læs – eller genlæs – det 19. århundredes væsentligste DGF-artikler:

 

1. Alfred Wegener: Tre Foredrag holdte i Danmarks naturvidenskabelige Samfund 1922.
I. Kontinenternes Forskydning. II. Jordskorpens Natur. III. Fortidens Klimater.

Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 6(16), 1-26, 1923.

Abstract:
This paper (in Danish) summarises three talks held by Alfred Wegener at the Danish Society for Natural Sciences in 1922 on continental drift, the nature of the Earth’s crust, and climates of the past.

Download paper (pd-file, 4.6 MB)

Begrundelse for nomination til væsentligste DGF-artikel i det 19. århundrede:
Som den første geoforsker såede Alfred Wegener med sin teori om Kontinentaldrift kimen til dannelsen af vores nuværende geologiske verdensbillede.
2. Gry, H. 1940: De istektoniske Forhold i Moleret.
Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 9(5), 586-627.

Hent pdf-fil af afhandlingen (1,7 MB)

Begrundelse for nomination til væsentligste DGF-artikel i det 19. århundrede:
Denne afhandling giver et godt regionalt billede af en af de mest interessante geologiske formationer i Danmark, moler med askelag. Samtidig demonstrerer afhandling at det strukturgeologisk koncept lader sig anvende på danske glacialtektoniske forhold. Afhandlingen har været refereret viden om, også hvor den har fungeret som eksempel på glacialtektoniske aflejringer i Carbon-Perm glaciale aflejringer.
Top
3. Asger Berthelsen 1978: The methodology of kineto-stratigraphy as applied to glacial geology. Bull. geol. Soc. Denmark, vol. 27(special issue), 25-38.

Abstract:
Studies of contorted drift sequence in southeastern Denmark have resulted in a fusion of the working methods and principles of glacio-tectonics and lithostratigraphy and in the formulation of a new type of stratigraphyu – kineto-stratigraphy, where main emphasis is placed on the study of the directional elements that reflect the movement patterns (kinetics) of former ice sheets. Through studies of principal localities, where deposits and deformation from more than one glacial advance are found, regional kineto-stratigraphic drift units area established, and local glacial deposits are classified accordingly. The relative significance of the various directional elements is discussed, and a brief outline of the new Weicheselian kineto-stratigraphy of southeastern Denmark is given.

Download paper (pd-file, 2.5 MB)

Begrundelse for nomination til væsentligste DGF-artikel i det 19. århundrede:
Dette er den klassiske afhandling som beskriver det kineto-stratigrafiske princip i glacialgeology. Denne afhandling refereres i adskillige internationale lærebøger, og den er dermed med til at bringe det danske glacialtektoniske koncept på det geologiske verdenskort. Foruden at behandle princippet i tectonic stratigraphy (introduceret af Süe 1910) giver afhandling indføring i problemkredsen vedrørende superposition knyttet til deposition, deformation og erosion.
Top
4. O.B. Bøggild og 10 andre: Bemærkninger til Lauge Koch: Geologie von Grönland.
Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 8(5), 485-511, 1935.

Download paper (pd-file, 2.25 MB)

Begrundelse for nomination til væsentligste DGF-artikel i det 19. århundrede:
Denne artikel gav anledning til en retssag og medførte en dyb og langvarig splittelse i dansk geologi. Dette blev især afgørende for den efterfølgende udforskning af Grønland, men hele det danske geologiske samfund blev stærkt påvirket, og konsekvenserne føles den dag i dag. Uden den artikel ville meget have set ganske anderledes ud i dag.
Top
5. J. Iversen 1937: Undersøgelser over Litorinatransgressioner i Danmark.
Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 9, 223-232.

Abstract: No English abstract available.

Download paper (pd-file, 423 kB)

Begrundelse for nomination til væsentligste DGF-artikel i det 19. århundrede:
Iversen var den første der forsøgte at daterer og systematiserer de kortvarrige, lav-amplitude havniveauændringer, der senere har vist sig at have haft markant indflydelse på den humane kulturudvikling – overgangen fra et jæger- og fiskersamfund til et landbrugssamfund. Hans afhandling er en af de mest citerede afhandlinger inden for småskala havniveauændringer og deres årsager.
Top

 

6. Bromley, R. G. 1981 : Enhancement of visibility of structures in marly chalk: modification of the Bushinsky oil technique.
Hent PDF-fil (929,15 Kb)

Tilmelding til DGF Nyhedsbrev