Asger Berhtelsen: Excentriske Memoirer

I foråret 2010 udgav Asger Berthelsen sine memoirer på Aarhus Universitet. De kan læses her: Asger Berthelsen: Excentriske memoirer.

Bogen består af 51 kapitler. Overskrifterne til disse gør det let at finde netop de afsnit, man er interesseret i. Memoirerne omfatter både Asger Berthelsens privatliv og hans professionelle aktiviteter. Bogen er illustreret med fotos og et stort antal af Berthelsens egne stregtegninger samt enkelte malerier.

Bogen beskriver en vigtig periode i udviklingen af dansk geologi fra tiden lige efter 2. Verdenskrig til begyndelsen af det nye århundrede, og slutter med indvielsen af Geocentret. Næsten samtlige geologer, der har studeret i Danmark, har haft Asger Berthelsen som lærer. Hans memoirer giver indblik i Berthelsens faglige engagement og i hans syn på den forskningspolitiske udvikling. Han beretter om sit tidlige arbejde i Grønland, tiden i GGU og overvintringen i Ivittuut. Hans universitetskarriere først som professor i Aarhus, så hans mangeårige virke på KU i København. Interessant er kapitlet om atomkraft, som kaster lys over hans nøglerolle i beslutningen om ikke at indføre atomkraft i Danmark.

Bogen er letlæselig og underholdende. Den giver et godt tidsbillede af forholdene i GGU og på universiteterne, før og efter indførelsen af universiteternes styrelseslov i 1970.

Asger Berthelsen bor i Charlottenlund og vil sikkert blive glad for en kommentar fra læserne.

Martin Ghisler


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev