Indmeldelse og kontingentsatser

Er du bosat i udlandet: JaNej
Hvis ja, har du stadig har dansk bankforbindelse: JaNej
Er du studerende: Ja

Oversigt over årlige kontingentsatser for 2017

  • Ordinært medlem: 475 kr (400 kr ved betaling via PBS)
  • Studerende (max 5 år): 250 kr (175 kr ved betaling via PBS)
  • Institutioner og firmaer kontakt kassereren for nærmere oplysninger.

Indbetaling af årligt kontingent:

Der vil ved oprettelse af medlemsskab blive tilsendt girokort – kontingentet kan tilmeldes PBS (se girokortet for oplysninger). Kontingentperioden følger året. Medlemmer i udlandet uden dansk bankforbindelse vil modtage faktura med internationale betalingsoplysninger.

OBS ! 

Ved generalforsamling 2016 blev det enstemmigt vedtaget, at kontingentet ved Dansk Geologisk Forening skulle stige 50,- DKK med virkning fra kontingentåret 2017.  Desværre har bestyrelsen ikke rette kontingentet i tide. Derfor er beløbet på de girokort som er blevet udsendt forkert. Vi henstiller derfor til at du tilføjer 50,- DKK til det fortrykte beløb, når du betaler girokortet. Betales beløbet ikke vil det blive krævet som restance for næste kontingent år. 

Betaler du via betalingsservice, bliver beløbet rettet inden betaling finder sted d. 1 februar. 


Rabat ved tilmelding til BetalingsService

BEMÆRK: Ved tilmelding til PBS gives der 75kr rabat på kontingentet (kun effektiv hvis kontingentet er blevet tilmeldt inden november 2016 eller tidligere).
Tilmeld derfor straks dit medlemskab til PBS ved modtagelsen af dit girokort hvor du finder de nødvendige betalingsoplysninger.
Bemærk at rabatten dog først kan effektuere fra og med kontingentbetalingen for det efterfølgende år – dvs. 2017.