Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018  bliver afholdt lørdag den 17. marts kl. 17:15-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forlængelse af årsmødet.

Årsmødets tema ”Geologi og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling” og hvordan geologi og viden om geologi kan hjælpe til med at nå mange af målene.

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af formand.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt. 


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev