Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016  bliver afholdt lørdag den 12. marts kl. 17:15-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forlængelse af årsmødet. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne ved fristens udløb.

Dagsorden iht vedtægterne
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af formand
7)  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.

Referat: Hent PDF-fil (542,87 Kb)


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev