Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015  bliver afholdt lørdag den 14. marts kl. 17:30-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forlængelse af årsmødet.

Foreløbig dagsorden iht vedtægterne
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Læs den trykte beretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Se DGF regnskab 2014  samt regnskab for Clements Legat 2014
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
a) Forslag om DGF Medlemskab af EFG
b)  Ændring af Medlemsår for DGF til at følge regnskabsåret fra 1/1 2016
7)  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.

Referat

Referat fra DGF’s generalforsamling 2015


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev