Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014  bliver afholdt lørdag den 29. marts kl. 17:30-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forlængelse af årsmødet.

Foreløbig dagsorden iht vedtægterne

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Læs den trykte beretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Se regnskab 2013  
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af formand.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt.


Referat

Referat fra DGF’s generalforsamling 2014

Regnskabsoversigt og budget 2014


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev