DGF generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013  bliver afholdt lørdag den 9. marts kl. 17:30-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forlængelse af årsmødet.

Foreløbig dagsorden iht vedtægterne

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Læs den trykte beretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Se regnskab 2012  
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af formand.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt. Følgende forslag er stillet til Generalforsamlingen


Referat

Referat fra DGF’s generalforsamling 2013

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev