DGF generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012  bliver afholdt lørdag den 24. marts kl. 17:30-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forlængelse af årsmødet.

Dagsorden iht vedtægterne

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Læs den trykte beretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Se regnskab 2011
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af formand.
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.


Referat

Referat fra DGF’s generalforsamling 2012

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev