DGF generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011  bliver afholdt lørdag den 12. marts kl. 17:30-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forlængelse af årsmødet.

Foreløbig dagsorden iht vedtægterne

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Læs den trykte beretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Se regnskab 2010
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af formand.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt. Følgende forslag er stillet til Generalforsamlingen
Forslag

1: Bestyrelsen stiller forslag om en ændring af forengingens vedtægter paragraf 2, stk.1 for at kunne indgå i Det Grønne Kontaktudvalg på lige fod med andre foreninger i udvalget:

Den nuværende paragraf lyder:
Paragraf 2, Stk. 1.
Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere tættere sammen og særligt virke for udbredelsen af kendskabet til de geologiske forhold, især inden for det danske rige. Ændringsforslaget lyder:
Paragraf 2, Stk. 1.
Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, knytte deres dyrkere tættere sammen og særligt virke for bevarelsen af de geologiske naturværdier og udbredelsen af kendskabet til de geologiske forhold, især inden for det danske rige.


Referat

Referat fra DGF’s generalforsamling 2011

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev