DGF Generalforsamling 2005

Sted:
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5, København

Dato og klokkeslet:
tirsdag den 22. februar 2005 kl. 16:30 – 19:00 med efterfølgende spisning

Program

Kl. 16:30: Velkomst og uddeling af Danmarks Geologipris 2004

Kl. 16:45: Sumatra-tsunamien: geologisk og geofysisk baggrund

Bjørn Hageskov, Geologisk Institut og Tine B. Larsen, GEUS

Baggrund: Den 26 december 2004 kl 1:58 dansk tid udløstes det største jordskælv registreret på kloden i 40 år. Jordskælvet målte 9.0 på Richterskalaen og fandt sted ud for Sumatras nordvestkyst med epicenter placeret i den burmesiske mikroplade. Jordskælvet, som var af thrust-typen, genererede en gigantisk tsunami, der i timerne efter skyllede ind over landene ved det Indiske Ocean med omfattende tab af menneskeliv til følge.

Geofysik: Beregninger viser, at bruddannelserne knyttet til jordskælvet omfatter en zone der er 600-1200 km lang og over 100 km bred og at den gennemsnitlige opskydning langs forkastningsplanet var 12-15 m (kilder: USGS og H. Hébert, LDG, Frankrig). Langs sprækkezonen har jordskælvet løftet havbunden flere meter, hvilket satte hele vandsøjlen i bevægelse og startede en tsunami. Der har efterfølgende været hundredvis af efterskælv, men ingen af disse har genereret tsunamier. Det kraftige jordskælv har påvirket jordens rotation, og medført målbar flytning af geodætiske punkter i området omkring det Indiske Ocean. De nyeste data vil blive opsummeret ved mødet.

Pladetektonik: Jordskælvet opstod som følge af udløsningen af et elastisk strain som over en længere periode (et par hundrede år ?) blev opbygget i forbindelse med subduktion af den indo-australske plade under den burmesiske mikroplade/eurasiske plade. Den indo-australske plade bevæger sig med en årlig hastighed på 6 cm/år i NNØ-lig retning, hvilket er skævt på subduktionzonens forløb. Resultatet af den skæve konvergens er en sammensat deformation, der dels har en forkortelses komponent vinkelret på pladegrænsen og dels en dekstral shear komponet parallel med grænsen. De to komponenter kan ved såkaldt partitioning udløses separat ved dannelse af overskydninger (især langs subduktionzonen) og pladegrænseparallelle dekstrale forkastninger. Partitioneringen på Sumatra ses ved optræden og dannelse af overskydninger og dekstrale forkastninger som f.eks.’ the Great Sumatra fault’, der gennemsætter hele øen.

Kl. 17:30: Pause med forfriskninger
Kl. 18:00: Uddeling af prisen for årets DGF-afhandling
Kl. 18:05: Generalforsamling

Endelig dagsorden efter vedtægterne:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Se i øvrigt Geologisk Tidsskrift 2004, hæfte 2 (pdf-fil 686 kb)
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Se i øvrigt regnskabsoversigt 2004 samt budget 2005 (pdf-fil, 35 kB)
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag (ingen indkomne forslag ved fristens udløb den 1. februar 2005).
7) Valg af formand.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

Forslag: Husk at forslag til dagsorden kan indsendes inden den 1. februar til sekretariatet, enten pr post eller e-post. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag samt fremlæggelse af revideret regnskab vil fremgå af foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Kl. ca. 19:00 vil der være mulighed for at deltage i en middag i kantinen på Geologisk Museum.

Pris: 50 kr for medlemmer (inkl drikkevarer); for ikke-medlemmer er prisen 150 kr.

Bindende tilmelding til middagen er nødvendig, enten pr post eller pr. e-post til DGF senest den 16. februar.
Husk at opgive navn, adresse og meget gerne medlemsnummer – betaling vil blive opkrævet ved selve mødet.


Referat

Hent og læs referatet (pdf-fil, 30 kB), regnskabsoversigt 2004 samt budget 2005 (pdf-fil, 35 kB) og balancen (ikke tilgængelig). 


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev