DGF Generalforsamling 1999

Tid: Mandag den 22. februar 1999, kl 17.00
Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3.. Fremlæggelse af regnskab 1998
4. Fremlæggelse af budget 1999
5. Fastsættelse af kontingent 1999
6. Evt. indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af øvrige bestyrelse
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen foredrag ved Peter Japsen,
modtager af Danmarks geologipris 1998,
“Da Danmark steg op fra havets bund”


Referat

1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Peter Konradi. Peter Konradi blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i Geologisk Tidsskrift og gav derefter ordet til Svend Stouge.

2. Formandens beretning.
1998 har været et godt år for foreningen. Nordisk Geologisk Vintermøde i januar var vellykket og gav overskud. Dette overskud er overført til DGF og skal bruges til rejsestøtte til studerende, som ønsker at deltage i kommende nordiske geologiske vintermøder. Generalforsamlingen blev i år afholdt i Århus i forbindelse med vintermødet. Efter generalforsamlingen holdt Karen Luise Knudsen (modtager af Danmarks Geologipris 1997) foredrag. I februar måned besøgte AAPG’s distinguished lecture Dr. Roure fra Frankrig København og holdt foredrag. I maj måned arrangerede DGF en foredragsserie om Neogene Tectonics of the North Atlantic area. Den 2. oktober afholdte foreningen i samarbejde med Geologisk Institut et seminar i anledning af, at A. Berthelsen fyldte 70 år. I december måned afholdte foreningen det årlige temamøde i forbindelse med overrækkelsen af Danmarks Geologipris for 1998 til Peter Japsen fra GEUS. Prisen blev overrakt af fungerende direktør ved GEUS, Martin Ghisler.

3. Fremlæggelse af regnskab 1998.
Torsten Hoelstad fremlagde et regnskab, der viste at foreningens økonomi er sund. Der er også i 1998 kommet flere medlemmer i foreningen. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Begge revisorer har gennemgået regnskabet og godkendt det uden anmærkninger.

4. Fremlæggelse af budget 1999.
Torsten Hoelstad fremlagde et budget der var i overensstemmelse med det netop gennemgåede regnskab. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent 1999.
Torsten Hoelstad foreslog, at kontingentet i 1999 hæves til 440 kr for ordinære medlemmer og til 220 kr for studerende. Der var enighed om at støtte kasserens forslag.

6. Evt. indkomne forslag.
Der var ikke indgået nogle forslag til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

7. Valg af formand.
Svend Stouge blev genvalgt som formand.

8. Valg af øvrige bestyrelse.
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: Ida L. Fabricius, Lars Clemmensen, Torsten Hoelstad, Walter Kegel Christensen, Poul Henrik Due og Ole Rønø Clausen.

9. Valg af revisorer.
Knud Binzer og Peter Konradi blev genvalgt som revisorer.

10. Eventuelt.
Ingen fremførte bemærkninger under dette punkt.

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev