Stenomedalje fundats

1
I 300-året for offentliggørelsen af Niels Steensens ”De solido intro solidum naturaliter contento dissertationis prodromus” indstifter Dansk Geologisk Forening i 1969 en guldmedalje til erindring om danskeren Niels Steensens banebrydende indsats inde for de geologiske videnskaber. Indstiftelsen af medaljen er muliggjort gennem en gave fra Kryolitselskabet Øresund A/S.

2
Medaljens navn er ”Steno-Medaljen”.

3
Medaljen kan af Dansk Geologisk Forening tildeles udlændinge, og i særlige tilfælde danske, som har ydet en betydningsfulde bidrag inden for de geologiske videnskaber.

4
Beslutning om tildeling træffes af en medaljekomité bestående af Dansk Geologisk Forenings bestyrelse og de tre sidst afgåede formænd for foreningens bestyrelse. Tildeling finder sted med kortere eller længere mellemrum, dog ikke overstigende fem år.

5
Udførelse af medaljen skal ske på Den Kongelige Mønt, hvor stemplerne, udarbejdet af medaljør Harald Salomon, opbevares.

6
Midler til medaljeslagningen fremskaffes af Dansk Geologisk Forenings bestyrelse.

7
Ved den ordinære generalforsamling i Dansk Geologisk Forening aflægges særskilt regnskab for Steno-Medaljen i tilknytning til foreningens årsregnskab. Regnskabet for medaljen revideres af foreningens revisor.

8
Ændringer i fundatsens punkter skal godkendes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Dansk Geologisk Forening.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev