stenoguldDansk Geologisk Forening indstiftede i 1969 en guldmedalje for at hædre fremtrædende geologer. Denne fik navnet Steno Medaljenefter danskeren Niels Steensen (Niels Steensen blev efter tidens skik til Nicolaus Stenonius, Nicolaus Steno), der er anerkendt internationalt for sin indsats inden for bl.a. de geologiske videnskaber. Steno (1638-1686) ydede som led i sit omfattende videnskabelige virke, banebrydende bidrag til krystallografi så vel som stratigrafi, som er fundamentale discipliner i geologi.

Steno-medaljen er tildelt udlændinge, der har ydet betydningsfulde bidrag inden for geologi. Tildelingen af medaljen skete med intervaller på 4 eller 5 år. Medaljen er udført af Kgl. hofmedaljør Harald Salomon og opbevares på Den Kgl. Mønt. Indstiftelsen af medaljen er muliggjort gennem en gave fra Kryolitselskabet Øresund A/S.

Læs mere om oprettelsen og det artistiske design der ligger bag den. 

 

Medaljen er siden 1969 uddelt 9 gange:

2015: Janne Blichert-Toft, Frankrig (høj-temperatur geokemi, petrologi og geokronologi)
2009: Finn Surlyk, Danmark (sedimentologi, palæoøkologi, bassinanalyse i Grønland og Danmark)
1998: Katharina von Salis Perch Nielsen, Schweiz (mikropalæontologi i Danmark og Grønland)
1993: John Callomon (fossiler i Østgrønlands Jura)
1989: Victor R. McGregor, New Zealand/Danmark/Grønland (grundfjeldsgeologi, Arkæikum i Vestgrønland)
1984: Jörn Thiede, Tyskland (oceansedimenter, Nordatlanten)
1979: Stephen Moorbath, Storbritannien (isotopgeologi, datering af Vestgrønlands Prækambrium)
1974: John Haller, Schweiz (tektonik, Østgrønlands Kaledonider)
1969: Sigurdur Thorarinsson, Island (vulkanologi, tefrakronologi)