Start-page_photo-EFG-logo

EFG – European Federation of Geologist

Dansk Geologisk Forening er medlem af EFG, sammen med øvrige nationale professionelle organisationer, nationale professionelle registre eller nationale foreninger, hvis hovedmål er udvikling og fremmelse af den geologiske profession og de professionelle, geologiske interesser.

Som medlem af EFG kan DGF nu tilbyde sine medlemmer at opnå Europæisk Geolog titel (EurGeol), som fungerer om et identitetskort i professionelle sammenhænge. EurGeol er genkendt over hele Europe, i USA, Canada, Australien og Sydafrika; indehavere af denne titel er akkrediteret til t underskrive rapporter på mineralforekomster og ressourcer indenfor deres ekpertiseområde i evaluering af kursanførte mineselskaber.

Se deres side her

logo-np-mols-bjerge

Nationalpark Mols Bjerge

Dansk Geologisk Forening har indtil 2013 siddet med i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge repræsenteret ved geolog Jette Sørensen. I slutningen af 2013 var der udskiftning af halvdelen af medlemmerne i Nationalparkens bestyrelse og i 2014 udpegning af nye medlemmer til Nationalparkrådet. Dansk Geologisk Forening fik atter en plads i Nationalparkrådet v. geolog Jette Sørensen, der efterfølgende blev udpeget til medlem af Nationalparkbestyrelsen for Nationalparkrådet. Det faglige arbejde i Nationalparken foregår overvejende i en række udvalg og herunder Naturudvalget, hvor natur og geologi varetages. Dansk Geologisk Forenings repræsentant i bestyrelse og råd er formand for Naturudvalget og har i den forbindelse deltaget i en række konferencer og møder vedrørende naturarbejdet.

Læs mere om parken her. 

 

Det Grønne Kontaktudvalg

DGF har siden 2013 været medlem af det grønne kontaktudvalg (DGK). I 2014 har der, udover de ordinære møder, været afholdt et møde i august 2014, med miljøminister Kirsten Brosbøl om Vand- og Naturplaner og om regeringens friluftspolitik. DGK havde på mødet lejlighed til at fremhæve ønsker om klare mål og strategier for naturen i Danmark, et nationalt naturnetværk, en national naturfond og bedre beskyttelse af naturarealer.

DGF er et forum stiftet for ca. 30 år siden, for frivillige grønne organisationer. Formål med DGK er at de grønne organisationer får lejlighed til at holde hinanden orienteret om de enkelte foreningers tiltag organisationsmæssigt og på den politiske front, således at fælles indsatser koordineres. DGK optræder også af og til samlet over for politikere og pressen, via høringssvar, pressemeddelelser og afholder 1–2 årlige møder med miljøministeren og fødevareministeren.

 

logo_0_0

Dansk Geoteknisk Forening

Vores navnesøster forening, Dansk Geoteknisk Forening (DGF) er en organisation, der aktivt varetager danske geoteknikeres faglige interesser, nationalt og internationalt.

Foreningen blev stiftet i 1950, og vi har en lang tradition for åben udveksling af viden, baseret på gode kollegiale relationer uanset tilhørsforhold i øvrigt. De er i dag knap 600 personlige medlemmer og ca. 30 firmamedlemmer.

 Se foreningens hjemmeside her.

 

Nordiske geologiske foreninger

 

Norsk Geologisk Forening

The Geological Society of Finland

Geoscience Society of Iceland

Geologiska föreningen (Sverige)