DGFnyt 93-3

Hent medlemsblad 1993-3 (44 sider, 6.2 MB)
dgfnyt93-3

Indhold

DGF’s 100 års jubilæum

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra sekretæren

Meddelelser om Bulletinen

Kommende møder:
DGF: På tværs af det danske rige
100 års jubilæumssymposium
DGF, København
DGF’s generalforsamling 1994
Malmgeologisk klub
Mineralogisk klub
Sedimentologisk klub
Palæontologisk klub
Petrologisk klub
Dansk Geofysisk Forening
SPE Copenhagen section

Mødekalender – afholdte møder
Malmgeologisk klub
Mineralogisk klub
Petrologisk klub
Ekskursion til Nordjylland
Dansk Geofysisk Forening

Anmeldelse
‘Naturgrundlag, menneske og miljø’, Leif Christensen

En beskrivelse af kystdrænet – en grøn mulighed for at begrænse kystens nedbrydning

Deadlines og retningslinjer for bidragsydere

Kontaktpersoner


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev