DGFnyt 93-2

 Hent medlemsblad 93-2 (36 sider, 1.7 MB)
dgfnyt_93-2_forside

Indhold

Nyt fra bestyrelsen
Nyt fra kasseren
Meddelelser om Bulletlnen
Kommende møder
DGF,København
Petrologisk klub
De øvrige klubber
Malmgeologisk klub
Mineralogisk klub
Sedimentologisk Klub
Palæontologisk Klub
DGF, Århus
Marlngeologlsk Forsknlngsgruppe
Ekskurslon til Nordjylland
DGF’s 100 års jubllæum
Afholdte møder
Dansk Sedimentologisk Forskningsgruppe
Sedimentologisk klub 21
Limfjordsprojectet orienterer
ODP ,ESCO Secretariat, 5th ECOD Workshop,1. circular
Kontaktpersoner
Deadlines og retnlngslinjer for bldragsydere


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev